GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CHÚA NHẬT LỄ LÁ TẠI NHÀ NGUYỆN.

Hình ảnh phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá 2023.
Cộng đoàn tại nhà nguyện Cha Cố khai mạc Tuần Thánh.

Ảnh: Trần Anh.