GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CHÚA NHẬT PHỤC SINH MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
Cộng đoàn Giáo Xứ Thiên Ân cung nghinh Chúa Phục Sinh.

Anh: Viết Chì Nhỏ