GIÁO XỨ THIÊN ÂN CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2022

GIÁO XỨ THIÊN ÂN
CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2022

I. TĨNH TÂM MÙA VỌNG:
• Từ Thứ hai 12/12 đến Thứ tư 14/12/2022 Lúc 17g30 Dành cho người lớn.
• Từ Thứ năm 15/12/ đến Thứ sáu 16/12/2022 lúc 17g45 Dành cho thiếu nhi.

II. GIẢI TỘI MÙA VỌNG:
Quý Cha trong giáo xứ sẽ ngồi tòa giải tội các ngày:
Từ Thứ hai 19/12/2022 đến Thứ sáu 23/12/2022 vào lúc 19g00 đến 20g30

III. THỨ BẢY: 24/12/2022 MỪNG VỌNG CHÚA GIÁNG SINH.
• 5 giờ 00: Thánh lễ sáng
• 18 giờ 00: Diễn nguyện Vọng Giáng Sinh (Bên hông nhà thờ)
• 19 giờ 00: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho Thiếu Nhi (Bên trong nhà thờ)
• 20 giờ 30: Chuông báo
• 20 giờ 45: Rước kiệu Chúa Hài Đồng (từ hang đá Nhà Sinh Hoạt sang hang đá ở trong nhà thờ)
• 21 giờ 00: Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (Bên trong nhà thờ)

IV. CHÚA NHẬT: 25/12/2022 – CHÚA GIÁNG SINH (Lễ trọng – lễ buộc)
• 6 giờ 30: Thánh lễ sáng
• 8 giờ 15: Thánh lễ Thiếu Nhi
• 15 giờ 30: Thánh lễ chiều
• 16giờ45: Rước kiệu Chúa Hài Đồng
(Từ Nhà sinh hoạt – Lê Cao Lãng – Lê Lộ – Lê Niệm – vào nhà thờ)
• 17 giờ 00: Thánh lễ chiều
• 19 giờ 00: Thánh lễ tối

Giáo Xứ Thiên Ân, ngày 01 tháng 11 năm 2022
LM. CHÁNH XỨ
Phêrô Nguyễn Văn Tâm