GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CỘNG ĐOÀN LCTX BẦU BAN CHẤP HÀNH MỚI NHIỆM KỲ 2024 – 2028

  Giáo Xứ Thiên Ân: Vào lúc 17 giờ thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023. Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo Xứ Thiên Ân tổ chức buổi họp tiến hành bầu ban điều hành mới nhiệm kỳ 2024 – 2028. Trong buổi họp có sự hiện diện cùa Cha chánh xứ Phêrô, đại diện Ban Thường Vụ Ông Giacôbê Vũ Ngọc Quang phó nội vụ, cùng toàn thể đoàn viên Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót.
  Với sự tín nhiệm của các thành viên đã chọn ra những ứng viên đều hành Cộng Đoàn LCTX nhiệm kỳ mới 2024 – 2028.

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH MỚI.
1- Ông Giêrônimô Trần Thanh Hùng. Trưởng CĐ LCTX.
2- Bà Anna Trương Kim Ngọc.  Phó CĐ LCTX.
3- Bà Maria Phạm Thị Mai Hương.  Thứ Ký.
4- Bà Maria Đào Thu Thủy.  Thủ quỹ.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ