GIÁO XỨ THIÊN ÂN ĐANG TẤT BẬT CHUẨN BỊ LỄ 25 NĂM LM CHA CHÁNH XỨ PHÊRÔ 09-06-2023

Hiện giờ một số anh em thiện chí của gia đình phạt tạ Thánh Tâm và những anh em trong vài giáo họ, cùng các ban đã đang tất bật cố gắng cho mọi công việc chuẩn bị mừng lễ 25 năm vào chiều thứ sáu 29-06-2023.