GIÁO XỨ THIÊN ÂN: Đảng Ủy – UBND – UBMTTQVN Phường Phú Thọ Hòa thăm Giáo Xứ Thiên Ân Nhân Dịp Đại Lễ Giáng Sinh Năm 2022.

GIÁO XỨ THIÊN ÂN: Sáng 20 tháng 12 năm 2022 lúc 10 giờ 40 Đảng Ủy – UBND – UBMTTQVN Phường Phú Thọ Hòa thăm Giáo Xứ Thiên Ân, chúc mừng Đại Lễ Giáng Sinh các Linh Mục, tu sĩ, và bà con giáo dân Giáo Xứ. Giáng Sinh an lành và bình  an.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ