GIÁO XỨ THIÊN ÂN: ĐÊM DIỄN NGUYỆN CANH THỨC GIÁNG SINH 2022

Xem toàn bộ album link bên dưới.