GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 01 NĂM 2023

Rao lấn 1 ngày 01/01/2023.
Rao lần 2 ngày 08/01/2023.
Rao lần 3 ngày 15/01/2023.
Bên nam: Anh Phero Đỗ Ngọc Trung.
Sinh ngày 09/08/1993 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Phú Trung. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Đồng Phát. Giáo Phận Xuân Lộc.
Con ông: Phero Đỗ Ngọc Thăng. và bà Anna Trương Thị Đào.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Lý Thị Kim Sa.
Sinh ngày 01/05/1987 tại. Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.Ninh Phát. Giáo Phận Xuân Lộc
Con ông. Gioan Baotixita Lý Đức Cẩn và bà Teresa Phan Thị Chói ( đã qua đời ).
( Thành lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 12/02/2023 )

Rao lấn 1 ngày 01/01/2023.
Rao lần 2 ngày 08/01/2023.
Rao lần 3 ngày 15/01/2023.
Bên nam: Anh Giuse Vũ Việt ( tân tòng ).
Sinh ngày 07/12/1993 tại Vũng Tàu.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Phú Trung. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông:Vũ Công Dân. và bà Vũ Thị Thọ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Tạ Thị Hạnh Phúc.
Sinh ngày 11/12/1997 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo xứ
Con ông.Giuse Tạ Minh Tâm và bà Maria Nguyễn Thị Hoa.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 11/02/2023 )

Rao lấn 1 ngày 01/01/2023.
Rao lần 2 ngày 08/01/2023.
Rao lần 3 ngày 15/01/2023.
Bên nam: Anh Giuse Trần Nhật Phi.
Sinh ngày 26/05/1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Tan Việt. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông:Gioan Baotixita Trần Thanh Sơn. và bà Maria Bùi Thị Nguyệt Yến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Đặng Lữ Thanh Vy ( tân tòng ).
Sinh ngày 01/03/1998 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo xứ
Con ông.Đặng Hoàng Duy. và bà Lữ Lưu Diệu Lê.

Rao lấn 1 ngày 15/01/2023.
Rao lần 2 ngày 22/01/2023.
Rao lần 3 ngày 29/01/2023.
Bên nam: Anh Phanxico Nguyễn Tiến Hồng Phúc.
Sinh ngày 11/12/199 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Tan Phú. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông:Giuse Nguyễn Tiến Hoàng. và bà Teresa nguyễn Thị Huệ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Nguyễn Phạm Bích Ngọc ( tân tòng ).
Sinh Ngày 27/08/1998 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo xứ
Con ông.Nguyễn Hữu Toàn. và bà Phạm Thị Bích Nguyệt.

Rao lấn 1 ngày 15/01/2023.
Rao lần 2 ngày 22/01/2023.
Rao lần 3 ngày 29/01/2023.
Bên nam: Anh Giuse Phạm Duy Tâm.
Sinh năm 1997 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Xuân Thành. Giáo Phận Xuân Lộc
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông:Giuse Pham Văn Kha. và bà Maria Phạm Thị Ngọc Mai.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Đặng Vũ Hoàng Yến ( tân tòng ).
Sinh năm 1998 tại.Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo xứ
Con ông.Anton Đặng Phi Vũ. và bà Anna Thân Thị Ngọc Quyên.

Rao lấn 1 ngày 22/01/2023.
Rao lần 2 ngày 29/01/2023.
Rao lần 3 ngày 05/02/2023.
Bên nam: Anh Vinhcente Nguyễn Trung Hiếu.
Sinh ngày 01/11/1993 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông:Toma Aquino Nguyễn Ngọc Ân. và bà Teresa Đặng Thị Thanh Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Catarina Ciena Vũ Thị Thùy Linh ( tân tòng ).
Sinh ngày 05/11/1993 tại.Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo xứ
Con ông.Vũ Văn Hải.và bà Lý Thị Mỹ Lệ.

Rao lấn 1 ngày 22/01/2023.
Rao lần 2 ngày 29/01/2023.
Rao lần 3 ngày 05/02/2023.
Bên nam: Anh Phaolo Vũ Hoàng Lê Anh.
Sinh ngày 08/11/1994 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông:Phaolo Vũ Văn Hòa. và bà Matta Lê Thị Hồng Hoa.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Thị Hằng ( tân tòng ).
Sinh ngày 28/07/1995 tại.Bình Phước.
Hiện đang ở Giáo Xứ Minh Lập. Giáo Phận Phú Cường
Trước ở Giáo xứ
Con ông.Phan Huy Đoàn.và bà Đặng Thị Vân.
( Thánh lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 18/02/2023 )

Rao lần 2 ngày 05/02/2023.
Rao lần 3 ngày 12/02/2023.
Bên nam: Anh Henrico Chu Đại Phúc ( tân tòng ).
Sinh ngày 11/10/1995 tại Bình Phước.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Phú Lương – Giáo Phận Phú Cường
Con ông:Chu Văn Tỵ. và bà Phan Thị Thu Thảo.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Trịnh Hồng Hà.
Sinh ngày 11/07/1995 tại.Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Vinhson 3 Giáo Phận Saigon.
Con ông.Giuse Nguyễn Văn Cương.và bà Teresa Trịnh Thị Anh Tú.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,