GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 01 NĂM 2024

Rao lần 1 ngày 31/12/2023.
Rao lần 2 ngày 07/01/2024.
Rao lần 3 ngày 14/01/2024.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Hồng Hữu ( tân tòng )
Sinh ngày: 12/10/1995.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận:Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Nguyễn Hỡi.
Và bà: Lê Thị Phượng
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Bùi Lê Thanh Trúc.
Sinh ngày: 31/07/1998.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận,
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Bùi Xuân Thành.
Và bà: Maria Lê Thị Tuyết,

Rao lần 1 ngày 31/12/2023.
Rao lần 2 ngày 07/01/2024.
Rao lần 3 ngày 14/01/2024.

Bên nam: Anh Giuse Lê Công Hùng.
Sinh ngày: 08/09/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận:Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Lê Công Sự.
Và bà: Lucia Nguyễn Thị Liễu ( Bê )
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Nhã Phương.
Sinh ngày: 12/11/1995.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Văn Hùng ( đã qua đời )
Và bà: Võ Thị Phượng Tâm

Rao lần 1 ngày 07/01/2024.
Rao lần 2 ngày 14/01/2024.
Rao lần 3 ngày 21/01/2024.

Bên nam: Anh  Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Long.
Sinh ngày: 16/12/2000.
Tại:  Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Vạn Phước.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ:  Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Nguyễn Ngọc Thạch.
Và bà: Anna Nguyễn Thị Thanh Trang.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Phan Thị Thanh Ngân ( tân tòng ).
Sinh ngày: 16/11/2001.
Tại: Long An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Van Phước.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phan Thành Công.
Và bà: Nguyễn Thị Diễm Châu

Rao lần 1 ngày 07/01/2024.
Rao lần 2 ngày 14/01/2024.
Rao lần 3 ngày 21/01/2024.

Bên nam: Anh Gioan kim Lê Phạm Quốc An.
Sinh ngày: 10/11/1996.
Tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Russikeo
Giáo Phận: Xuân Lộc.
Trước ở Giáo Xứ: Thánh Gia.
Giáo Phận: Xuân Lộc.
Con ông: Gioan kim Lê Văn Được.
Và bà: Matta Phạm Thị Kim Khánh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Nguyễn Thị Kiều Diễm.
Sinh ngày: 10/11/1998.
Tại:  Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Lợi.
Và bà: Phạm Thị Ngọc Bích.

Rao lần 1 ngày 07/01/2024.
Rao lần 2 ngày 14/01/2024.
Rao lần 3 ngày 21/01/2024.

Bên nam: Anh  Gieronimo Trần Văn Hà Thiện.
Sinh ngày: 08/12/2001.
Tại:  Thái Bình.
Hiện đang ở Giáo Xứ:  Thiên Ân.
Giáo Phận:Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gieronimo Trần Thanh Hùng.
Và bà: Cataria Trần Thị Riềm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Teresa Trần Thị Trúc Linh.
Sinh ngày: 08/12/2001.
Tại: Thái Bình.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bác Trạch.
Giáo Phận:  Thái Bình.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gieronimo Trần Minh Hiệu.
Và bà: Philumena Phạm Thị Luyến.

Rao lần 1 ngày 14/01/2024.
Rao lần 2 ngày 21/01/2024.
Rao lần 3 ngày 28/01/2024.

Bên nam: Anh  Giuse Nguyễn Trương Quốc Trường.
Sinh ngày: 04/09/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon/
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Nguyễn Văn Dũng.
Và bà: Teresa Trương Vân Vỵ Thủy
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trang Mỹ Duyên.
Sinh ngày: 18/11/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Trang Sĩ Hiểu.
Và bà: Madalena Nguyễn Thị Mộng Thúy.

Rao lần 1 ngày 21/01/2024.
Rao lần 2 ngày 28/01/2024.
Rao lần 3 ngày 04/02/2024.

Bên nam: Anh Vicente Phạm Công Anh Kỳ.
Sinh ngày: 06/11/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ:Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Micae Phạm Công Định.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Bích Thủy
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Catarina Nguyễn Hồng Thiên Trang.
Sinh ngày: 11/01/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: An Nhơn.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Tuấn Đạt.
Và bà: Nguyễn Thị Hồng.

Rao lần 1 ngày 21/01/2024.
Rao lần 2 ngày 28/01/2024.
Rao lần 3 ngày 04/02/2024.

Bên nam: Anh Huỳnh Văn Ngọc.
Sinh ngày: 17/01/199.
Tại: Long An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Hiệp Hòa.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Huỳnh Thanh Tòng.
Và bà: Lê Thị Ân
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Hồ Thị Ngọc Trinh,
Sinh ngày: 29/03/1999
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Bình.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Hồ Xuân Dũng.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Kim Thu.

Rao lần 1 ngày 21/01/2024.
Rao lần 2 ngày 28/01/2024.
Rao lần 3 ngày 04/02/2024.

Bên nam: Anh Tomas Nguyễn Trần Gia Ngọc.
Sinh ngày: 11/09/1993.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Việt.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Nguyễn Anh Dũng.
Và bà: Maria Trần Thị Bích Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Đỗ Thu Thủy.
Sinh ngày: 15/08/1993.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Đỗ Trọng Thắng
Và bà: Maria Nguyễn Thị Liễu.

Rao lần 1 ngày 21/01/2024.
Rao lần 2 ngày 28/01/2024.
Rao lần 3 ngày 04/02/2024.

Bên nam: Anh Huỳnh Hữu Học.
Sinh ngày: 11/07/1999.
Tại: Long An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Hiệp Hòa
Giáo Phận: Mỹ Tho
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Huỳnh Thanh Tòng.
Và bà: Lê Thị Ân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Hồ Thị Ngọc Trinh
Sinh ngày: 29/03/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Bình.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Hồ Xuân Dũng.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Kim Thu.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,