GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 02 NĂM 2023

Rao lần 2 ngày 12/02/2023.
Rao lần 2 ngày 19/02/2023.

Rao lần 3 ngày 26/02/2023.
Bên nam: Anh Giuse Đinh Bảo Khoa.
Sinh ngày 29/09/1992 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Tân Phú – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Giuse Đinh Kim Khánh. và bà Anna Huỳnh Thị Kim Tuyên.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Clara Đào Bội Mẫn.
Sinh ngày 29/07/1994 tại.Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thánh Phaolo. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông.Đào Minh.và bà Dương Ngọc Anh.

Rao lần 2 ngày 12/02/2023.
Rao lần 2 ngày 19/02/2023.

Rao lần 3 ngày 26/02/2023.
Bên nam: Anh Tađêô Nguyễn Thiện Thuận.
Sinh ngày 23/05/1993 tại…
Hiện đang ở Giáo Xứ.Đồng Phú. Giáo Phận Long Xuyên.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: FX Nguyễn Thiện Hương. và bà Maria Nguyễn Thị Rậu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Huỳnh Trần Anh Thư.
Sinh ngày 18/01/1995 tại.Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Huỳnh Tấn Nam.và bà Trần Thị Dừa.

Rao lần 2 ngày 19/02/2023.
Rao lần 2 ngày 26/02/2023.

Rao lần 3 ngày 05/03/2023.
Bên nam: Anh Đaminh Lê Minh Toàn.
Sinh ngày 14/05/1991 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thái Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Chí Hòa. Giáo Phận Saigon.
Con ông: Marco Lê Văn Thuận. và bà Maria Trần Thị Lành. ( đã qua đời )
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Võ Thị Thảo Linh.
Sinh ngày 28/03/1995 tại. Quảng Nam.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Võ Văn Lâm.và bà Nguyễn Thị Minh Thảo.

Rao lần 2 ngày 24/02/2023.
Rao lần 2 ngày 05/03/2023.

Rao lần 3 ngày 12/03/2023.
Bên nam: Anh Đaminh Bùi Đình Trọng.
Sinh ngày 06/06/1994 tại. Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Bình Thuần. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Đaminh Bùi Đức Minh. và bà Maria Nguyễn Thị Hiền.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Vũ Thị Thiên Thanh.
Sinh ngày 25/05/1993. tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ…
Con ông.Philipphê Vũ Quốc Vinh.và bà Teresa Trần Thị Ngọc Tuyền.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,