GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 02 NĂM 2024

Rao lần 1 ngày 04/01/2024.
Rao lần 2 ngày 11/01/2024.
Rao lần 3 ngày 18/02/2024.

Bên nam: Anh Gioan Baotixita Nguyễn Lê Huy.
Sinh ngày: 23/06/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Jeanne D’Arc
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chức
Và bà: Teresa Lê Thị Vân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Rosa Từ Ngọc Thảo.
Sinh ngày: 16/10/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Dominico Từ Ngọc Ánh.
Và bà: Rosa Bùi Thị Bích Huyền.

Rao lần 1 ngày 25/02/2024.
Rao lần 2 ngày 03/03/2024.
Rao lần 3 ngày 10/03/2024.

Bên nam: Anh: Vincente Phạm Đức Thiện
Sinh ngày: 03/01/1992.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bùi Môn.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Vincenter Phạm Đức Phước.
Và bà: Maria Đoàn Thị Hải
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Teresa Nguyễn Thị Thu Hiên.
Sinh ngày: 15/05/1998.
Tại: Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Chiến.
Và bà: Lê Thị Tâm.

Rao lần 1 ngày 25/02/2024.
Rao lần 2 ngày 03/03/2024.
Rao lần 3 ngày 10/03/2024.

Bên nam: Anh: Đaminh Đặng Quang Nhật.
Sinh ngày: 29/05/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Hưng.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Đặng Đình Chính.
Và bà: Maria Vũ Thị Thu Thảo.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Maria Phạm Thị Thúy Quyên.
Sinh ngày: 29/05/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Phạm Bá Long.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Mộng Thúy.

Rao lần 1 ngày 25/02/2024.
Rao lần 2 ngày 03/03/2024.

Bên nam: Anh: Phero Trần Châu Minh Hiếu.
Sinh ngày: 04/10/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Trần Mỹ.
Và bà: Anna Nguyễn Thị Thúy Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Magata Lê Thị Thúy Anh.
Sinh ngày: 04/04/2004.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Phaolo.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Lê Văn Vũ
Và bà: Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,