GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 03 NĂM 2024

Rao lần 1 ngày 25/02/2024.
Rao lần 2 ngày 03/03/2024.
Rao lần 3 ngày 10/03/2024.

Bên nam: Anh: Vincente Phạm Đức Thiện
Sinh ngày: 03/01/1992.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bùi Môn.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Vincente Phạm Đức Phước.
Và bà: Maria Đoàn Thị Hải
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Teresa Nguyễn Thị Thu Hiên.
Sinh ngày: 15/05/1998.
Tại: Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Chiến.
Và bà: Lê Thị Tâm.

Rao lần 1 ngày 25/02/2024.
Rao lần 2 ngày 03/03/2024.
Rao lần 3 ngày 10/03/2024.

Bên nam: Anh: Đaminh Đặng Quang Nhật.
Sinh ngày: 29/05/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Hưng.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Đặng Đình Chính.
Và bà: Maria Vũ Thị Thu Thảo.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Maria Phạm Thị Thúy Quyên.
Sinh ngày: 29/05/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Phạm Bá Long.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Mộng Thúy.

Rao lần 1 ngày 25/02/2024.
Rao lần 2 ngày 03/03/2024.

Bên nam: Anh: Phero Trần Châu Minh Hiếu.
Sinh ngày: 04/10/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Trần Mỹ.
Và bà: Anna Nguyễn Thị Thúy Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Magata Lê Thị Thúy Anh.
Sinh ngày: 04/04/2004.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Phaolo.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Lê Văn Vũ
Và bà: Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Rao lần 1 ngày 17/03/2024.
Rao lần 2 ngày 24/03/2024.
Rao lần 3 ngày 31/03/2024.

Bên nam: Anh Phan Ngọc Thuận.
Sinh ngày: 07/03/1992.
Tại: Đak Lak
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thuận Hiếu.
Giáo Phận: Đaklak
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phan Ngọc Khanh.
Và bà: Nguyễn Thị Hạnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: maria Trần Thị Kim yến.
Sinh ngày: 25/02/1989.
Tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Trần Văn Vinh.
Và bà: Anna Trần Thị Đào.

Rao lần 1 ngày 17/03/2024.
Rao lần 2 ngày 24/03/2024.
Rao lần 3 ngày 31/03/2024.

Bên nam: Anh Lý Tấn Tài
Sinh ngày: 20/09/1998.
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Lý Si Xe
Và bà: Huỳnh Kim Hạnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Anna Nguyễn Anh Thư.
Sinh ngày: 23/03/1992.
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Phú Hòa.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phaolo Nguyễn Văn Nam.
Và bà: Maria Vương Ngọc Huệ.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,