GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 04 NĂM 2024

Rao lần 1 ngày 24/03/2024.
Rao lần 2 ngày 31/03/2024.
Rao lần 3 ngày 07/04/2024.

Bên nam: Anh Phanxico Nguyễn Hoàng Thái Tân
Sinh ngày: 11/08/1994
Tại: Đaklak
Hiện đang ở Giáo Xứ: Công Chính.
Giáo Phận: Ban Mê Thuộc.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phaolo Nguyễn Công Trí.
Và bà: Maria Hoàng Thị Ngọc Diệp.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Luxia Maria Trương Thị Quyên.
Sinh ngày: 09/09/1998.
Tại: Long An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trương Văn Phước.
Và bà: Trần Thị Xuân.

Rao lần 1 ngày 31/03/2024.
Rao lần 2 ngày 07/04/2024.
Rao lần 3 ngày 14/04/2024.

Bên nam: Anh Anton Hoàng Tấn Lộc.
Sinh ngày: 15/10/2000.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Bình Thuận: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Anton Hoàng Công Toản.
Và bà: Anna Nguyễn Thị Hằng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Thanh Hằng.
Sinh ngày: 24/09/2000.
Tại: Đaklak.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Maria Goretti.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Phạm Thái Hòa.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Thúy Vân.

Rao lần 1 ngày 31/03/2024.
Rao lần 2 ngày 07/04/2024.
Rao lần 3 ngày 14/04/2024.

Bên nam: Anh Đaminh Trần Thiện Thanh.
Sinh ngày: 18/11/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Thái Sơn.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Trần Tấn Tài.
Và bà: Maria Trần Thị Hương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Thoại Mỹ ( tân tòng ).
Sinh ngày: 22/10/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Văn Phương.
Và bà: Đinh Thị Thúy Nga.

Rao lần 1 ngày 31/03/2024.
Rao lần 2 ngày 07/04/2024.
Rao lần 3 ngày 14/04/2024.

Bên nam: Anh Phạm Minh Thành ( dự tòng )
Sinh ngày: 13/07/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phạm Minh Tâm.
Và bà: Nguyễn Thị Chín.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Lê Trúc Linh.
Sinh ngày: 20/04/2002
Tại: Trà Vinh.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Vĩnh Kim.
Giáo Phận: Vĩnh Long.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Philipphe Lê Minh Tâm
Và bà: Matta Phạm Thị Cần.

Rao lần 1 ngày 31/03/2024.
Rao lần 2 ngày 07/04/2024.
Rao lần 3 ngày 14/04/2024.

Bên nam: Anh Anton Hồ Gia Bảo.
Sinh ngày: 01/01/1997.
Tại: Long An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Kinh Cùng.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baotixita Hồ Mông Điệp.
Và bà: Matta Vũ Thị Thanh Mai.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Đoàn Thị Hằng Nga.
Sinh ngày: 26/02/1997.
Tại: Bảo Lộc.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Vinhcente Đoàn Ngọc Tiến Sỹ.
Và bà: Anna Đặng Thị Xuân.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Võ Văn Dadnh.
Sinh ngày: 10/08/1996.
Tại: Bình Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Võ Văn Trai.
Và bà: Trần Thị Hòa
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Trần Cẩm Tú.
Sinh ngày: 30/10/2001.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Nguyễn Trần Vũ.
Và bà: Vũ Thị Duyên.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Giuse Đỗ Anh Khoa.
Sinh ngày: 18/04/1998.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Bình
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Giuse Đỗ Trọng Hải.
Và bà: Maria Lâm Thị Thanh Phương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Cecilia Phạm Hương Giang.
Sinh ngày: 30/11/2000.
Tại: Hà Nội.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phùng Koang.
Giáo Phận: Hà Nội
Con ông: Giuse Phạm Tuyên.
Và bà: Teresa Cao Thị Huệ.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Augustino Phạm Hữu Quân.
Sinh ngày: 1982.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Tạ Văn Chúc.
Và bà: Vương Hảo.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Teresa Nguyễn Thị Trúc Ly.
Sinh ngày: 1988.
Tại: Mỹ Tho
Hiện đang ở Giáo Xứ: Fatima.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Được.
Và bà: Maria Lê Thị Nam.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Phero Nguyễn Quốc Bảo.
Sinh ngày: 13/06/1992.
Tại: Bến Tre.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Quốc Việt.
Và bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Teresa Hoàng Ngọc Trúc Quỳnh.
Sinh ngày: 11/03/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Phú Bình.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baotixita Hoàng Ngọc Hiếu.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Lan.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Giuse Lại Ngô Quốc Vương.
Sinh ngày: 01/02/1995.
Tại: Cần Thơ
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Lại Minh Hùng.
Và bà: Maria Ngô Thị Hồng Phúc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Maria Nguyễn Thị Bảo Châu.
Sinh ngày: 19/06/1998.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Martino Nguyễn Văn Thắng
Và bà: Maria Vũ Thị Kim Loan.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Phero Dương Minh Hoàng
Sinh ngày: 18/12/1995.
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: St Josrph Vietname
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Dương Minh Hùng.
Và bà: Maria Phạm Thị Thùy Trang ( đã mất )
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Maria Nguyễn Anh Trúc.
Sinh ngày: 16/03/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Nguyễn Ngọc Anh.
Và bà: Maria Madalena Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Rao lần 1 ngày 07/04/2024.
Rao lần 2 ngày 14/04/2024.
Rao lần 3 ngày 21/04/2024.

Bên nam: Anh Giuse Lê Tấn Công.
Sinh ngày: 10/11/1996.
Tại: Bình Thuận.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Lê Văn Hòa.
Và bà: Lê Thị Tuyết.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Maria Tăng Thị Bạch Tuyết.
Sinh ngày: 27/11/2001.
Tại: Hậu Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Phú.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Tăng Hoàng.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Phượng

Rao lần 1 ngày 28/04/2024.
Rao lần 2 ngày 05/05/2024.
Rao lần 3 ngày 12/05/2024.

Bên nam: Anh Lý Chính Thành ( dự tòng )
Sinh ngày: 07/12/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Lý Hồng Cơ
Và bà: Trần Thị Cà Ty.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Matta Mai Thị Lành.
Sinh ngày: 24/09/2000.
Tại: Gia Hưng.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Gia Hưng.
Giáo Phận: Hà Tĩnh.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baitixita Mai Văn Tự
Và bà: Matta Nguyễn Thị Lài.

Rao lần 1 ngày 28/04/2024.
Rao lần 2 ngày 05/05/2024.
Rao lần 3 ngày 12/05/2024.

Bên nam: Anh Nguyễn Gia Minh.
Sinh ngày: 1987
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Quang Huy.
Và bà: Bạch Thị Cẩm Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Hoàng Nguyễn Linh Giang.
Sinh ngày: 1994.
Tại: Nha trang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Phước Đồng.
Giáo Phận: Nha Trang.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Anton Hoàng Khắc Kỷ
Và bà: Anna Nguyễn Thị Nha.

Rao lần 1 ngày 28/04/2024.
Rao lần 2 ngày 05/05/2024.
Rao lần 3 ngày 12/05/2024.

Bên nam: Anh Nguyễn Minh Tuấn ( dự tòng )
Sinh ngày: 27/10/1985.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Thanh Lâm.
Và bà: Nguyễn Thị Thanh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thúy Hạnh.
Sinh ngày: 16/06/1996.
Tại: Thanh Bình.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Liêng Srônh.
Giáo Phận: Đà Lạt.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Nguyễn Văn Thịnh.
Và bà: Maria Phan Thị Thanh Hương.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,