GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 05 NĂM 2023

Rao lần 2 ngày 14/05/2023.
Rao lần 2 ngày 21/05/2023.
Rao lần 2 ngày 28/05/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Nguyễn Lê Tâm ( tân tòng ).
Sinh ngày 25/02/1997 Tại Tiền Giang
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Trung. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo.
Con ông: Nguyễn Văn Thiện. và bà Lê Thị Ngọc Thâu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Lê Thị Mộng Trinh.
Sinh ngày 07/07/1997. tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông. Anton Lê Ngọc Sơn .và bà Anna Nguyễn Thị Thân.

Rao lần 2 ngày 14/05/2023.
Rao lần 2 ngày 21/05/2023.
Rao lần 2 ngày 28/05/2023.

Bên nam: Anh Gioan Baotixita Thái Tùng Vinh.
Sinh ngày 31/08/1997. tại Bình Thuận.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo.
Con ông: Anre Thái Ngọc Tuấn. và bà Maria Nguyễn Thị Nga.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Vũ Thị Thanh Hà.
Sinh ngày 05/07/2001.tại. Bà Rịa.
Hiện đang ở Giáo Xứ Long Tâm. Giáo Phận Bà Rịa.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông. Giuse Vũ Kim Hoàng .và bà Maria Trần Thị Huệ.

Rao lần 2 ngày 21/05/2023.
Rao lần 2 ngày 28/05/2023.
Rao lần 2 ngày 04/06/2023.

Bên nam: Anh Augustino Nguyễn Duy Quỳnh.
Sinh ngày 02/06/1994. tại Đà Lạt.
Hiện đang ở Giáo Xứ Chí Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo.
Con ông: Gioan Kim Nguyễn Duy Thất. và bà Teresa Trinh Thị Thanh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Mỹ Linh.
Sinh ngày 16/08/1994.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông. Giuse Nguyễn Văn Thành .và bà Maria Nguyễn Thị Cúc.

Rao lần 2 ngày 21/05/2023.
Rao lần 2 ngày 28/05/2023.
Rao lần 2 ngày 04/06/2023.

Bên nam: Anh Giuse Phạm Đào Quốc Huy.
Sinh ngày 06/07/1996. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo.
Con ông: Phaolo Phạm Ngọc Thiệu. và bà Maria Đào Thị Xuân Hương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Lucia Trần Nguyễn Kim Ngọc.
Sinh ngày 29/05/1996.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Bùi Phát. Giáo Phận Saigon
Con ông. Giuse Trần Văn Cẩn .và bà Lucia Nguyễn Thị Thanh Minh.

Rao lần 2 ngày 21/05/2023.
Rao lần 2 ngày 28/05/2023.
Rao lần 2 ngày 04/06/2023.

Bên nam: Anh Phero Trần Minh Quân ( tân tòng ).
Sinh ngày 17/12/1992. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Trần Như Tâm. và bà Teresa Phan Thu Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Mỹ Linh.
Sinh ngày 30/07/1992.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Ba Chuông. Giáo Phận Saigon
Con ông: Giuse Trần Ngọc Khánh. và bà Matta Nguyễn Khánh Nhung.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,