GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 06 NĂM 2023

Rao lần 2 ngày 11/06/2023.
Rao lần 2 ngày 18/06/2023.
Rao lần 2 ngày 25/06/2023.

Bên nam: Anh Dương Trí Lập.
Sinh ngày 14/09/1991. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Dương A Bẩu. và bà Maria Lê Thanh Uyên.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thùy Anh.
Sinh ngày 11/08/1991.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thái Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Bình Thuận. Giáo Phận Saigon
Con ông: Gioan Nguyễn Văn Hải. và bà Maria Trần Thị Ánh.

Rao lần 2 ngày 11/06/2023.
Rao lần 2 ngày 18/06/2023.
Rao lần 2 ngày 25/06/2023.

Bên nam: Anh Phạm Ngọc Hải.
Sinh ngày 10/06/1998. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phạm Văn Tuấn. và bà Đặng Thị Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Hoàng Vũ Hà Ngân.
Sinh ngày 08/02/1995.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Tân Phú Hòa. Giáo Phận Saigon
Con ông: Giuse Hoàng Văn Sự. và bà Teresa Vũ Thanh Hà.

Rao lần 2 ngày 11/06/2023.
Rao lần 2 ngày 18/06/2023.
Rao lần 2 ngày 25/06/2023.

Bên nam: Anh Hendico Sầm Đức Vinh ( tân tòng ).
Sinh ngày 28/10/1999. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Tân Phú – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Sầm Văn Lợi. và bà Phùng Thị Ngọc Tâm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Nguyên Mai Thảo.
Sinh ngày 10/04/199.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Giuse Phạm Đức Long. và bà Maria Nguyễn Thị Thùy Nhi.

Rao lần 2 ngày 18/06/2023.
Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.

Bên nam: Anh Giuse Phùng Quốc Cường.
Sinh ngày 10/08/1997. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Giuse Phùng Quý Sâm. và bà Maria Lê Thị Hồng Hạnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Võ Ngọc Tâm Thy Trúc.
Sinh ngày 26/12/1997.tại. Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Võ Công Độ. và bà Võ Thị Bạch Huệ.

Rao lần 2 ngày 18/06/2023.
Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.

Bên nam: Anh Phao;o Nguyễn Đăng Khoa.
Sinh ngày 30/03/1985. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Lac Quang – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Lac Quang – Giáo Phận Saigon
Con ông: Phaolo Nguyễn Minh Hoàng. và bà Maria Phạm Thị Trung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Bá Thị Triệu Hạnh ( tân tòng).
Sinh ngày 30/06/1996.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Bá Ngọc Tần. và bà Đổng Thị Cẩm Hà.

Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.
Rao lần 2 ngày 09/07/2023.

Bên nam: Anh Nguyễn Hoàng Danh.
Sinh năm 1997. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Hoàng Vinh. và bà Nguyễn Thị Mười.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thùy Anh.
Sinh năm 1997.tại. Xuân Lộc.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Bình Lâm. Giáo Phận Xuân Lộc.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Định. và bà Cecilia Nguyễn Thị Thu Thủy.

Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.
Rao lần 2 ngày 09/07/2023.

Bên nam: Anh Đaminh Vũ Văn Dũng.
Sinh ngày 14/04/1991. tại Nghệ An.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Đaminh Vũ Văn Mỹ. và bà Maria Nguyễn Thị Mùi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Thu Trang.
Sinh ngày 27/08/2000.tại. Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Micae Nguyễn Văn Sơn. và bà Maria Nguyễn Thị Chinh.

Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.
Rao lần 2 ngày 09/07/2023.

Bên nam: Anh Giuse Vũ Hoàng Tuấn.
Sinh ngày 28/10/1991. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phaolo Vũ Văn Sánh. và bà Maria Trần Thị Kim Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cecilia Nguyễn Hải Yên ( tân tòng ).
Sinh ngày 29/07/1997.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Nhơn Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Thái Quốc. và bà Nguyễn Thị Thu Liên.

Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.
Rao lần 2 ngày 09/07/2023.

Bên nam: Anh Phanxico Xavie Nguyễn Vũ Nguyễn.
Sinh ngày.13/03/1981. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Saint Columbun – Giáo Phận Orange.
Trước ở Giáo Xứ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo Phận Saigon.
Con ông: Phaolo Nguyễn Bá Lợi. và bà Agnes Nguyễn THị Bạch Tuyết.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Agnes Hạ Thị Mai Thảo ( tân tòng ).
Sinh ngày 22/01/1990.tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Hạ Ngọc Thạnh. và bà Hà Thị Mỹ Trinh.

Rao lần 2 ngày 25/06/2023.
Rao lần 2 ngày 02/07/2023.
Rao lần 2 ngày 09/07/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Vòng Vinh Xương ( tân tòng ).
Sinh ngày:
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Vòng Ly Sáng. và bà Đặng Hà Múi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết.
Sinh ngày:
Hiện đang ở Giáo Xứ: Suối Nho. Giáo Phận Xuân Lộc.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Phero Nguyễn Văn Vượng. và bà Maria Mai Thị Nguội.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,