GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 06 NĂM 2024

Rao lần 1 ngày 26/05/2024.
Rao lần 2 ngày 02/06/2024.
Rao lần 3 ngày 09/06/2024.

Bên nam: Anh Giuse Đặng Hữu Quyết.
Sinh ngày: 20/08/1990.
Tại: Đăk Nông
Hiện đang ở Giáo Xứ: Vĩnh An.
Giáo Phận: Buon Mê Thuộc.
Trước ở Giáo Xứ: Fatima.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Giuse Đặng Hữu Quyền.
Và bà: Teresa Hồ Thị Liễu
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Bạch Ngọc Phương Uyên.
Sinh ngày: 18/11/1999
Tại:  Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Phước.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Bạch Ngọc Hùng.
Và bà: Maria Phan Thị KIm Thu.

Rao lần 1 ngày 02/06/2024.
Rao lần 2 ngày 09/06/2024.
Rao lần 3 ngày 16/06/2024.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Bảo Trường Sơn.
Sinh ngày: 16/06/1997.
Tại: Kiên Giang
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Nguyễn Thanh Long
Và bà: Teresa Trần Thị Thanh Tuyền.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Hoàng Trâm Anh.
Sinh ngày: 21/07/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thạch Đà.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Thiện Thắng.
Và bà: Maria Hoàng Thị Tâm Can.

Rao lần 1 ngày 02/06/2024.
Rao lần 2 ngày 09/06/2024.
Rao lần 3 ngày 16/06/2024.

Bên nam: Anh Vicente Đinh Xuân Đức.
Sinh ngày: 18/02/1989.
Tại: An Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Vicente Đinh Quang Nghinh.
Và bà: Maria Trần Thị Ty
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Mỹ Tiên ( tân tòng )
Sinh ngày: 25/12/2001.
Tại: An Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Lách.
Và bà: Nguyễn Thị Bé Ba.

Rao lần 1 ngày 09/06/2024.
Rao lần 2 ngày 16/06/2024.
Rao lần 3 ngày 23/06/2024.

Bên nam: Anh Đaminh Bùi Quốc Duy.
Sinh ngày: 29/10/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Việt.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Đaminh Bùi Nam Cường.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Kim Chi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cecilia Phạm Quỳnh Thuỳ Vân.
Sinh ngày: 07/05/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Việt.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phạm Quang Hùng.
Và bà: Huỳnh Thị Dung

Rao lần 1 ngày 09/06/2024.
Rao lần 2 ngày 16/06/2024.
Rao lần 3 ngày 23/06/2024.

Bên nam: Anh Phero Châu Thạnh Phát.
Sinh ngày: 16/11/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Phạm Thái Long
Và bà: Maria Châu Ái Liên.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phan Nguyễn Thuỳ My.
Sinh ngày: 17/10/1996.
Tại: Đà Lạt.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Tâm.
Giáo Phận: Đà Lạt.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baotixita Phan Văn Tâm.
Và bà:Maria Nguyễn Quỳnh Nhất Ly.

Rao lần 1 ngày 09/06/2024.
Rao lần 2 ngày 16/06/2024.
Rao lần 3 ngày 23/06/2024.

Bên nam: Anh Giuse Lương Văn Hiếu ( tân tòng ).
Sinh ngày: 18/11/1993.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Lương Văn Dân.
Và bà: Nguyễn Thị Bích.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Mai Hương.
Sinh ngày: 18/12/1997.
Tại: Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thái An.
Giáo Phận: Xuân Lộc.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Micae Trần Văn Dần
Và bà: Maria Mai Thị Thuý.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,