GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 07 NĂM 2023

Rao lần 2 ngày 02/07/2023.
Rao lần 2 ngày 09/07/2023.
Rao lần 2 ngày 16/07/2023.

Bên nam: Anh Anton Phạm Minh Tới ( tân tòng ).
Sinh ngày: 03/01/2000. Tại Tiền Giang
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Phạm Minh Tú. và bà Nguyễn Thị Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Maria Đoàn Thị kim Oanh.
Sinh ngày:
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Anton Đoàn Văn Thiêm. và bà Maria Phạm Thị Mỳ.

Rao lần 2 ngày 09/07/2023.
Rao lần 2 ngày 16/07/2023.
Rao lần 2 ngày 23/07/2023.

Bên nam: Anh Nguyễn Quang Huy
Sinh ngày: 05/03/1985. Tại Hải Phòng
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Nguyễn Mạnh Phái. và bà Đoàn Thị Minh Nghĩa.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Duyên.
Sinh ngày: 05/03/1990: Tại Sigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:Bắc Hà. Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Ngọc Luông. và bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Thủy.

Rao lần 2 ngày 09/07/2023.
Rao lần 2 ngày 16/07/2023.
Rao lần 2 ngày 23/07/2023.

Bên nam: Anh Đaminh Trịnh Đình Phong.
Sinh ngày: 11/07/2002. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Trước ở Giáo Xứ: Tân Phú. Giáo Phận Saigon
Con ông: Đaminh Trịnh Đình Khôi. và bà Maria Nguyễn Thị Đoan Hạnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Lý Gia Hân ( dự tòng.
Sinh ngày: 11/04/2005. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Phùng Lễ Lộc. và bà Lý Tú Phương.

Rao lần 2 ngày 09/07/2023.
Rao lần 2 ngày 16/07/2023.
Rao lần 2 ngày 23/07/2023.

Bên nam: Anh Giuse Huỳnh Anh Khoa.
Sinh ngày: 30/11/1997. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Hương. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Giuse Huỳnh Văn Thanh. và bà Maria Trần Kim Anh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Rosa Fu Yi Jing ( dự tòng.
Sinh ngày: 11/10/1997. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Fu Chien Yuan. và bà Phạm Thị Mỹ Phượng.

Rao lần 2 ngày 16/07/2023.
Rao lần 2 ngày 23/07/2023.
Rao lần 2 ngày 30/07/2023.

Bên nam: Anh Đaminh Bìu Minh Hiếu.
Sinh ngày: 29/06/1995. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Đaminh Bùi Công Tuấn. và bà Maria Chương Thị Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Teresa Nguyễn Ngọc Kiều Loan.
Sinh ngày: 01/01/1995. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Nguyễn Thế Thuận. và bà Phan Thị Phương.

Rao lần 2 ngày 23/07/2023.
Rao lần 2 ngày 30/07/2023.
Rao lần 2 ngày 06/08/2023.

Bên nam: Anh Vòng Dành.
Sinh ngày: 25/07/1999. tại Đồng Nai
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Vòng Mầu Phu. và bà Trương Minh Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Ngọc Yến Linh.
Sinh ngày: 16/09/199. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Bình. Giáo Phận Saigon
Con ông: Đaminh Nguyễn Công Đính. và bà Maria Lương Thị Mai.

Rao lần 2 ngày 23/07/2023.
Rao lần 2 ngày 30/07/2023.
Rao lần 2 ngày 06/08/2023.

Bên nam: Anh Martino Lê Thanh Tú ( tân tòng.
Sinh ngày: 08/08/1979 tại Cấn Thơ
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Con ông: Lê Hữu Phước. và bà Dương Thị Khiêm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Goretti Nguyễn Phạm Quỳnh Như.
Sinh ngày: 07/11/1981. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Chí Linh. Giáo Phận Saigon
Con ông: Micae Nguyễn Văn Tiềng. và bà Maria Phạm Thị Mai.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,