GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 09 NĂM 2023

Rao lần 1 ngày 03/09/2023.
Rao lần 2 ngày 10/09/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Trần Minh Toàn.
Sinh ngày: 17/01/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Mỹ Thạnh.
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Trần Minh Nhựt.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Thùy Linh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễ Lý Anh Thư.
Sinh ngày: 01/10/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thanh Đa.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Dũng
Và bà: Lý Thị Thu Trang.

Rao lần 1 ngày 10/09/2023.
Rao lần 2 ngày 17/09/2023.
Rao lần 3 ngày 24/09/2023.

Bên nam: Anh Giuse Vũ Anh Minh.
Sinh ngày: 27/05/1997.
Tại: Thái Bình.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Hương.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Vũ Như Thanh.
Và bà: Maria Đoàn Thị Hằng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Ngọc Kim Yến.
Sinh ngày: 09/12/2001.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Trần Tử Nghiêm.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Kiều Nga.

Rao lần 1 ngày 10/09/2023.
Rao lần 2 ngày 17/09/2023.
Rao lần 3 ngày 24/09/2023.

Bên nam: Anh Giuse Vũ Minh Hoàng.
Sinh ngày: 29/03/1999.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Nguyễn Nam Hải.
Và bà: Maria Phạm Thị Mai Trang.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Nguyễn Đỗ Ngọc Phụng ( tân tòng ).
Sinh ngày: 01/04/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Đồng Tiến
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Khương.
Và bà: Đỗ Thị Hoài Thu.

Rao lần 1 ngày 10/09/2023.
Rao lần 2 ngày 17/09/2023.
Rao lần 3 ngày 24/09/2023.

Bên nam: Anh Phero Vũ Tiến Thịnh.
Sinh ngày: 19/11/1997
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Vũ Quý Hiếu.
Và bà: Maria Vũ Thị Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Đặng Thị Thu Hiền.
Sinh ngày: 07/12/1998
Tại: Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đặng Thanh Vũ.
Và bà: Võ Thị Diệu.

Rao lần 1 ngày 17/09/2023.
Rao lần 2 ngày 24/09/2023.
Rao lần 3 ngày 01/10/2023.

Bên nam: Anh Giuse Trần Hoàng Phúc.
Sinh ngày: 18/10/1996
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Mông Triệu
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Võ Hoàng Khanh.
Và bà: Trần Thị Lệ Thu
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Agata Trần Thị Bảo Trinh.
Sinh ngày: 01/01/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Tân Phú.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phero Trần Thanh Triều.
Và bà: Anne Nguyễn Thị Tuyên.

Rao lần 1 ngày 17/09/2023.
Rao lần 2 ngày 24/09/2023.
Rao lần 3 ngày 01/10/2023.

Bên nam: Anh Giuse Trần Thiên Nhân ( tan tòng )
Sinh ngày: 22/10/1996.
Tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Nôi.
Và bà: Nguyễn Thị Kim Lanh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Phương Dung.
Sinh ngày: 01/01/1996.
Tại: Quảng Nam.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Nguyễn Mậu Hiên.
Và bà: Matta Lê Thị Thanh.

Rao lần 1 ngày 17/09/2023.
Rao lần 2 ngày 24/09/2023.
Rao lần 3 ngày 01/10/2023.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Hoàng Phúc ( tân tòng)
Sinh ngày: 28/11/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận:Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận:Saigon.
Con ông:Nguyễn Văn Dũng.
Và bà: Bùi Thị Hiệp.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Ngọc Phương Trâm.
Sinh ngày: 16/08/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Anton Nguyễn Thanh Liêm.
Và bà: Maria Phạm Thị Hữu Ái.

Rao lần 1 ngày 17/09/2023.
Rao lần 2 ngày 24/09/2023.
Rao lần 3 ngày 01/10/2023.

Bên nam: Anh
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,