GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 10 NĂM 2023

Rao lần 1 ngày 01/10/2023.
Rao lần 2 ngày 08/10/2023.
Rao lần 3 ngày 15/10/2023.

Bên nam: Anh Đaminh Trần Văn Hải
Sinh ngày: 10/09/1992.
Tại: Thái Bình.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Sơn.
Giáo Phận: Xuân Lộc
Trước ở Giáo Xứ: Thành Tâm.
Giáo Phận:Xuân Lộc
Con ông: Đaminh Trần Văn Biển.
Và bà: Maria Trần Thị Hòng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Ngô Tạ Thanh Trúc
Sinh ngày: 11/10/2000
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Ngô Duy Giàng.
Và bà: Tạ Thị Thanh.

Rao lần 1 ngày 01/10/2023.
Rao lần 2 ngày 08/10/2023.
Rao lần 3 ngày 15/10/2023.

Bên nam: Anh Wang Wei Yong Bradon
Sinh ngày: 19/11/1991
Tại:  Singgapore
Hiện đang ở Giáo Xứ: Giáng Sinh Đức Trinh Nữ Maria
Giáo Phận: Singgapore
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Aduang Wang Wooi Hua
Và bà: Chruhoa Lim Mui Choo
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phan Quỳnh Như
Sinh ngày: 26/01/1991
Tại: An Giang
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Phan Tấn Vinh
Và bà: Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Rao lần 1 ngày 01/10/2023.
Rao lần 2 ngày 08/10/2023.
Rao lần 3 ngày 15/10/2023.

Bên nam: Anh Giuse Đinh Hoàng Tâm.
Sinh ngày: 12/12/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Đinh Viết Thìn.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Thủy
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Ngọc Trâm ( tân tòng )
Sinh ngày: 13/10/1996
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Trọng Nghĩa.
Và bà: Nguyễn Thị Ngọc Nga.

Rao lần 1 ngày 15/10/2023.
Rao lần 2 ngày 22/10/2023.
Rao lần 3 ngày 29/10/2023.

Bên nam: Anh Anton Trần Minh Tuấn.
Sinh ngày: 04/09/1997.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Văn Long
Và bà: Ngô Thị Lệ Minh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thanh Nhi.
Sinh ngày: 06/10/1997.
Tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon,
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Trần Ngọc Khanh.
Và bà: Teresa Trần Mỹ Thúy.

Rao lần 1 ngày 22/10/2023.
Rao lần 2 ngày 29/10/2023.
Rao lần 3 ngày 05/11/2023.

Bên nam: Anh Giuse Vũ Văn Linh.
Sinh ngày: 09/02/1993.
Tại: Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Sa Châu.
Giáo Phận: Bùi Chu
Con ông: Giuse Vũ Văn Quyền.
Và bà: Maria Vũ Thị Kiều.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria mai Thị Huyền Trang.
Sinh ngày: 18/08/1998
Tại: Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Sa Châu.
Giáo Phận:  Bùi Chu.
Con ông: Giuse Mai Văn Thinh.
Và bà: Maria Vũ Thị Cậy.

Rao lần 1 ngày 22/10/2023.
Rao lần 2 ngày 29/10/2023.
Rao lần 3 ngày 05/11/2023.

Bên nam: Anh Nguyễn Văn Hoài Phong ( dự tòng )
Sinh ngày: 18104/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Ga.
Và bà: Nguyễn Thị Ngọc Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Vũ Hoàng My.
Sinh ngày: 14/01/1998.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Phú Nhuận.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Nguyễn Thành Phát.
Và bà: Maria Vũ Thị Én.

Rao lần 1 ngày 22/10/2023.
Rao lần 2 ngày 29/10/2023.
Rao lần 3 ngày 05/11/2023.

Bên nam: Anh Andre Phan Minh Đức.
Sinh ngày: 09/10/1991.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Phú Lộc.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phan Văn Trà
Và bà: Lâm Thị Bạch Tuyết.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Phạm Thanh Lan.
Sinh ngày: 08/05/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Phạm Quốc Anh.
Và bà: Teresa Nguyễn Thị Nhường.

Rao lần 1 ngày 22/10/2023.
Rao lần 2 ngày 29/10/2023.
Rao lần 3 ngày 05/11/2023.

Bên nam: Anh
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,