GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 11 NĂM 2023

Rao lần 1 ngày 05/11/2023.
Rao lần 2 ngày 12/11/2023.
Rao lần 3 ngày 19/11/2023.

Bên nam: Anh Anton Nguyễn Hữu Phúc.
Sinh ngày: 05/09/1989.
Tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tam Thái.
Giáo Phận: Xuân Lộc
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giacobe Nguyễn Hữu Lại ( đã mất ).
Và bà: Maria Nguyễn Thị Huyền Trang.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Thanh Thùy.
Sinh ngày: 12/08/1989.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Dức Phú.
Và bà: Nguyễn Thị Đào.

Rao lần 1 ngày 26/11/2023.
Rao lần 2 ngày 03/12/2023.
Rao lần 3 ngày 10/12/2023.

Bên nam: Anh Louis Võ Hồng Tâm.
Sinh ngày: 11/06/1962.
Tại: Sigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Tân Trang.
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Phero Võ Văn Đầy.
Và bà: Maria Trần Thị Kế.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Lý Mỹ Phương Nga.
Sinh ngày: 27/02/1962.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Lý Thanh Long
Và bà: Hà Thị Mỹ Lệ

Rao lần 1 ngày 26/11/2023.
Bên nam: Anh Martino Bùi Trí Tâm ( tân tòng )
Sinh ngày: 16/04/1995
Tại: Đồng Nai
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận:Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Bùi Đức Tài
Và bà: Phạm Thị Tuyết Nga
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Nguyễn Thị Vân Anh.
Sinh ngày: 10/01/1996
Tại: Thái Bình
Hiện đang ở Giáo Xứ: Nhân Hòa
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Cẩm
Và bà: Maria Trần Thị Thu Hường

Rao lần 1 ngày 26/11/2023.
Rao lần 2 ngày 03/12/2023.
Rao lần 3 ngày 10/12/2023.

Bên nam: Anh  Giuse Nguyễn Xuân Hòa
Sinh ngày: 23/11/1995
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Ngọ
Và bà: Teresa Nguyễn Thị Yến Dung
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc
Sinh ngày: 22/06/1990
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Qui
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Julino Nguyễn Thanh Tùng
Và bà: Anna Nguyễn Thị Bảy

Rao lần 1 ngày 19/11/2023.
Rao lần 2 ngày 26/11/2023.
Rao lần 3 ngày 03/12/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Nguyễn Văn phúc
Sinh ngày: 20/04/1977
Tại: Hà Tĩnh
Hiện đang ở Giáo Xứ: Ba Thôn
Giáo Phận:Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Hòa Ninh
Giáo Phận: Hà Tỉnh
Con ông:Phaolo Nguyễn Nô
Và bà: Anna Nguyễn Thị Bảo
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Lê Bảo Kim
Sinh ngày: 02/11/1993
Tại: Huế
Hiện đang ở Giáo Xứ: Ba Thôn
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Phú Trung
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Micae Lê Văn Lân
Và bà: Maria Nguyễn Ngọc Hương Thủy

Rao lần 1 ngày 19/11/2023.
Rao lần 2 ngày 26/11/2023.
Rao lần 3 ngày 03/12/2023.

Bên nam: Anh  Micae Lưu Hiệp Hên
Sinh ngày: 11/01/1997
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Tử Đình
Giáo Phận: Saigon
Con ông:
Và bà: Lưu Ứng Long
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Anna Lỗ Thị Thu Hương.
Sinh ngày: 03/04/1995
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tử Đình
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Lỗ Văn Thọ
Và bà:Anna Bùi Thị Thảo

Rao lần 1 ngày 19/11/2023.
Rao lần 2 ngày 26/11/2023.
Rao lần 3 ngày 03/12/2023.

Bên nam: Anh  Vinh Sơn Nguyễn Văn Dư
Sinh ngày: 07/10/1993
Tại: Nam Định
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận:Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Vinh Sơn Nguyễn Văn Quyền
Và bà: Maria Vũ Thị Gấm
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Nguyễn mai Thu
Sinh ngày: 17/12/2000
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Nguyễn Văn Kính
Và bà: Maria Lê Thị Nụ

Rao lần 1 ngày 12/11/2023.
Rao lần 2 ngày 19/11/2023.

Bên nam: Anh  Phero Nguyễn Quốc Hòa
Sinh ngày: 24/10/1972
Tại: Đà Lạt
Hiện đang ở Giáo Xứ: Nhân Hòa
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Nguyễn Quốc Ngữ
Và bà: Maria Lâm Thị Hồng
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Anna Nguyễn Thị Thương
Sinh ngày: 16/12/1981
Tại: Nghệ An
Hiện đang ở Giáo Xứ: Nhân Hòa
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Thông ( đã qua đời )
Và bà: Anna Phạm Thị Kinh

Rao lần 1 ngày 12/11/2023.
Rao lần 2 ngày 19/11/2023.
Rao lần 3 ngày 26/11/2023.

Bên nam: Anh  Nicolas Nguyễn Đoàn Bá Hải
Sinh ngày: 26/03/1994
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tan Phước
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phero Nguyễn Thành Cương
Và bà: Maria Goretti Đoàn Thị Ánh Xoàn
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Trần Đức Nguyên Tâm
Sinh ngày: 17/04/1997
Tại: Bình Thuận
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Anton Trần Đức Tài
Và bà: Cecilia Nguyễn Thị Bích Hồng.

Rao lần 1 ngày 12/11/2023.
Rao lần 2 ngày 19/11/2023.
Rao lần 3 ngày 26/11/2023.

Bên nam: Anh  Giuse Huỳnh Anh Tuấn ( tân tòng )
Sinh ngày: 17/11/1993
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Huỳnh Anh Dũng
Và bà: Lý Thu Tư
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Sinh ngày: 12/06/1999
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phaolo Nguyễn Văn Tiến
Và bà: Nguyễn Thị Kim Uyên

Rao lần 1 ngày 12/11/2023.
Rao lần 2 ngày 19/11/2023.
Rao lần 3 ngày 26/11/2023.

Bên nam: Anh  Phaolo Phạm Gia Trí
Sinh ngày: 1994
Tại: Sóc Trăng
Hiện đang ở Giáo Xứ: Sóc Trăng
Giáo Phận: Cần Thơ
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phaolo Phạm Tấn Tài
Và bà: Maria Phạm Thị Thúy Hằng
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Lucia Nguyễn Hoàng Gia Linh
Sinh ngày: 1999
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Diệp
Và bà:Maria Nguyễn Thị Hồng Ánh

Rao lần 1 ngày 05/11/2023.
Rao lần 2 ngày 12/11/2023.
Rao lần 3 ngày 19/11/2023.

Bên nam: Anh  Ngô Ngọc Minh
Sinh ngày: 1951
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Ngô Văn Thanh
Và bà: Trần Thị Hóa
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Nguyễn Thị Thu Lan
Sinh ngày: 1955
Tại: Mỹ Tho
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Bắc Hà
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Mattheu Nguyễn Văn Kiệt
Và bà: Anna Trần Thị Nghĩa

Rao lần 1 ngày 05/11/2023.
Rao lần 2 ngày 12/11/2023.
Rao lần 3 ngày 19/11/2023.

Bên nam: Anh  Anton Nguyễn Hữu Phúc
Sinh ngày: 05/09/1989
Tại: Đồng Nai
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tam Thái
Giáo Phận: Xuân Lộc
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giacobe Nguyễn Hữu Lại ( đã qua đời )
Và bà: Maria Nguyễn Thị Huyền Trang.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Thanh Thùy
Sinh ngày: 12/08/1989
Tại: Quảng Ngãi
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Đức Phú
Và bà: Nguyễn Thị Đào

Rao lần 1 ngày 05/11/2023.
Rao lần 2 ngày 12/11/2023.
Rao lần 3 ngày 19/11/2023.

Bên nam: Anh  Đaminh Huỳnh Huy Hiệp
Sinh ngày: 01/01/1999
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đminh Huỳnh Văn Hùng
Và bà: Maria Vũ Thị Minh Tâm
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Đỗ Minh Thư
Sinh ngày: 16/05/2001
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Nhân Hòa
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Đỗ Văn Trí
Và bà: Anna Đặng Thị Cẩm Hoa

Rao lần 1 ngày 05/11/2023.
Rao lần 2 ngày 12/11/2023.
Rao lần 3 ngày 19/11/2023.

Bên nam: Anh  Hồ Thanh Nam
Sinh ngày: 04/07/1977
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Phaolo
Giáo Phận:Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:Hồ Kim Long
Và bà: Lê Thị Thanh Huệ
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Thị Tú Linh
Sinh ngày: 18/10/1999
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse phạm Đình Tiến
Và bà:Maria Phạm Thị Thu Hà.

Rao lần 1 ngày 26/11/2023.
Rao lần 2 ngày 03/12/2023.
Rao lần 3 ngày 10/12/2023.

Bên nam: Anh Giacobe Lê Vinh Thắng
Sinh ngày: 05/03/1993
Tại: Quảng Trị
Hiện đang ở Giáo Xứ: Trí Bưu
Giáo Phận: Huế
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Anre Lê Hoài Mỹ
Và bà: Anna Lê Thị Loan
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Maria Trịnh Hồng Phương
Sinh ngày: 18/10/1997
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Trịnh Hoài Đức
Và bà: Maria Trần Thị Em

Rao lần 1 ngày 26/11/2023.
Rao lần 2 ngày 03/12/2023.
Rao lần 3 ngày 10/12/2023.

Bên nam: Anh  Trần Quốc Quân
Sinh ngày: 05/10/1991
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Văn Bồng
Và bà: Phạm Thị Mai
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Kiều Diễm Đoan Thùy
Sinh ngày: 30/04/1993
Tại: Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ: Vuồn Xoài
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Kiều Đăng Sơn
Và bà: Teresa Phạm Thị Anh

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,