GIÁO XỨ THIÊN ÂN-GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 12 NĂM 2022

Rao lấn 1 ngày 04/12/2022.
Rao lần 2 ngày 11/12/2022.
Rao lần 3 ngày 18/12/2022.
Bên nam: Anh Anre Bùi Quang Viễn.
Sinh năm 1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phaolo Bùi Quang Đường. và bà Anna Trần Hồng Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Tsan Bạch Trinh ( tân tòng ).
Sinh năm 1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Tsan A Sanh. và bà Chướng Tài Mùi.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 31/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 04/12/2022.
Rao lần 2 ngày 11/12/2022.
Rao lần 3 ngày 18/12/2022.
Bên nam: Anh Giuse Trần Thanh Lam.
Sinh năm 1991 tại Lâm Đồng.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Mataguoi. Giáo Phận Đà Lạt.
Con ông: Giuse Trần Văn Cát. và bà Maria Nguyễn Thị Dư.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Kim Chi ( tân tòng ).
Sinh năm 1996 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Lê Văn Quẹo và bà Trần Thị Kim Loan.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 23/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 11/12/2022.
Rao lần 2 ngày 18/12/2022.
Rao lần 3 ngày 25/12/2022.
Bên nam: Anh Micae Nguyễn Hoàng Tấn.
Sinh ngày 20/09/1958 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Văn Ký. và bà Nguyễn Thị Chinh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Nguyễn Thị Thu Loan.
Sinh 27/12/1971 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Thăng Long Giáo Phận Saigon
Con ông Micae Nguyễn Văn Cung và bà Maria Nguyễn Thị Yên.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 30/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 11/12/2022.
Rao lần 2 ngày 18/12/2022.
Rao lần 3 ngày 25/12/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Duy Mẫn.
Sinh ngày 03/02/1990 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Giuse Nguyễn Hồng Quang. và bà Maria Phạm Thị Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Đặng Minh Trang.
Sinh 28/06/1993 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Tân Thái Sơn. Giáo Phận Saigon
Con ông Phero Nguyễn Minh Xuân và bà Ane Maria Đặng Thị Tuyết.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 07/01/2023 )

Rao lấn 1 ngày 18/12/2022.
Rao lần 2 ngày 25/12/2022.
Rao lần 3 ngày 01/01/2023.
Bên nam: Anh Tôma Vũ Hoàng Thọ.
Sinh ngày 19/12/1988 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.Thiết Nham. Giáo Phận Xuân Lộc.
Con ông: Augustino Vũ Văn Nhượng. và bà Anna Huỳnh Thị Nụ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Thương ( tân tòng).
Sinh 05/08/1997 tại Quảng Ninh.
Hiện đang ở Giáo xứ Tokyo-Nhật Bản. Giáo Phận Santama
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông. Trần Văn Thư và bà Nguyễn Thị Thuần.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 07/01/2023 )

Rao lấn 1 ngày 18/12/2022.
Rao lần 2 ngày 25/12/2022.
Rao lần 3 ngày 01/01/2023.
Bên nam: Anh Đặng Anh Khoa.
Sinh ngày 15/11/1993 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Đặng Văn Nhẫn. và bà Lê Thị Mai Thảo.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Trương Ngọc Thùy.
Sinh 11/07/1993 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Định. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông. Nguyễn Minh Hùng ( đã qua đời ) và bà Maria Trương Thị Minh Thư ( đã qua đời ).

Rao lấn 1 ngày 01/01/2023.
Rao lần 2 ngày 08/01/2023.
Rao lần 3 ngày 15/01/2023.
Bên nam: Anh Giuse Bùi Duy Khánh ( tan tòng ).
Sinh ngày 22/11/2001 tại Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Bùi Văn Nghiệp. và bà Lê Thị Tiết.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Phương Trinh.
Sinh 13/04/1997 tại. Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông. Giuse Nguyễn Quang Tuyên và bà Maria Huỳnh Thị Diệu.
( Thành lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 04/03/2023 )