GIÁO XỨ THIÊN ÂN GIÁO PHẬN SAIGON RAO HÔN PHỐI THÁNG 12 NĂM 2023

   

Rao lần 1 ngày 03/12/2023.
Rao lần 2 ngày 10/12/2023.
Rao lần 3 ngày 17/12/2023.

Bên nam: Anh Justino Thiều Minh Kiên ( tân tòng ).
Sinh ngày: 15/10/2000.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Andrew
Giáo Phận:Pensylvania.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận:Saigon.
Con ông: Thiều Quốc Vinh.
Và bà: Hồ Thị Phượng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Tô Kiều Hân.
Sinh ngày: 08/04/2000
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Tân Phú
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Tô Ngọc Khang.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh Phero Võ Quốc Duy.
Sinh ngày: 20/06/1992.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Patrick
Giáo Phận:Boston – USA
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:Giuse Vũ Văn Dũng.
Và bà: Maria Trần Thị Ngọc Bích
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Nguyễn Huỳnh Vy ( tân tòng )
Sinh ngày: 24/05/1994.
Tại: Tây Ninh.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Thanh Hùng.
Và bà: Nguyễn Thị Đăng Oanh.

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Văn Nguyên
Sinh ngày: 13/11/1994
Tại: Hà Nam
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ: Giuse Nguyễn Văn Long
Giáo Phận: Anna Ngô Thị Hường
Con ông:
Và bà:
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Huỳnh Thị Mộng Dung ( tân tòng )
Sinh ngày: 05/08/1998.
Tại: Tà Vinh
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Huyh2 Văn Vũ.
Và bà: Nguyễn Thị Mừng

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Thanh Tùng.
Sinh ngày: 23/11/1994
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Đaminh Nguyễn Thanh Tú
Và bà: Maria Tường Nguyệt Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Hoàng Phương Lan.
Sinh ngày: 18/12/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Hoàng Trọng Khoản.
Và bà: Hàng Thị Tân

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh Giuse Trần Tiến Đạt.
Sinh ngày: 18/12/1998
Tại: Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thủ Ngữ
Giáo Phận: Mỹ Tho.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Gioan Baotixita Trần Quang Minh.
Và bà: Anna Trần Thị Lệ Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Bùi Thị Thanh Tuyền.
Sinh ngày: 11/12/1997.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Phaolo.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Phaolo Bùi Huu4 Tú.
Và bà: Teresa Vũ Thị Tiên.

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh Raphael Nguyễn Thái Sang ( tân tòng ).
Sinh ngày: 08/12/1997.
Tại: Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:Nguyễn Thái Sơn.
Và bà: Lê Thị Huỳnh Như.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Ngọc Khánh Vy.
Sinh ngày: 11/11/1997.
Tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Chính Tòa.
Giáo Phận: Xuân Lộc.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Phaolo Trần Lộc.
Và bà: Maria Thái Kim Thu.

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh CHANG AN – WEI.
Sinh ngày: 01/01/1979.
Tại: Taiwan
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Chang, Shin-chang
Và bà:
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Đoàn Hà Nhi.
Sinh ngày: 20/08/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Đoàn Huy Cường.
Và bà: Teresa Phùng Thị Ngọc Hà.

Rao lần 1 ngày 10/12/2023.
Rao lần 2 ngày 17/12/2023.
Rao lần 3 ngày 24/12/2023.

Bên nam: Anh Phero Tống Anh Tuấn.
Sinh ngày: 29/11/1992.
Tại: Đak Nông
Hiện đang ở Giáo Xứ: Vinh Hương.
Giáo Phận: Ban Mê Thuột
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Gioan Baotixita Tống Anh Minh.
Và bà: Maria Nguyễn Thị Quý.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cecilia Trần Trọng Huệ ( tân tòng ).
Sinh ngày: 12/12/1993.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Hạnh Thông Tây.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Trọng Sáng.
Và bà: Trần Thị Yến.

Rao lần 1 ngày 17/12/2023.
Rao lần 2 ngày 24/12/2023.
Rao lần 3 ngày 31/12/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Phạm Hoài Nhân.
Sinh ngày: 19/09/1992.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Đắc Lộ.
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Phaolo Phạm Xuân Cường.
Và bà: Maria Hồ Thị Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị  Cecilia Nguyễn Thị Ngọc Trâm ( tân tòng )
Sinh ngày: 24/04/1996.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Thần.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Thành Thuyên.
Và bà: Trần Thị Bạch Tuyết.

Rao lần 1 ngày 17/12/2023.
Rao lần 2 ngày 24/12/2023.
Rao lần 3 ngày 31/12/2023.

Bên nam: Anh Phero Tống Anh Tuấn
Sinh ngày: 20/11/1992.
Tại: Đak Nông.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Vinh Hương.
Giáo Phận: Đak Nông.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Gioan Baotixita Tống Đăng Minh
Và bà: Maria Nguyễn Thị Quý
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cecilia Trần Trọng Huệ ( tân tòng ).
Sinh ngày: 12/12/1993.
Tại:  Quãng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Hạnh Thông Tây.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Trọng Sáng.
Và bà: Trần Thị Yến.

Rao lần 1 ngày 17/12/2023.
Rao lần 2 ngày 24/12/2023.
Rao lần 3 ngày 31/12/2023.

Bên nam: Anh  Nguyễn Hồng Thịnh.
Sinh ngày: 28/09/2025.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Hồng Thanh.
Và bà: Nguyễn Thị Ngọc Thương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Đinh Thị Kiều.
Sinh ngày: 02/01/2023.
Tại: Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Phú Thọ Hòa.
Giáo Phận: Saigon.
Con ông: Đinh Văn Yên.
Và bà: Trần Thị Thơm.

Rao lần 1 ngày 17/12/2023.
Rao lần 2 ngày 24/12/2023.
Rao lần 3 ngày 31/12/2023.

Bên nam: Anh Phaolo Lai Đức Ngọc.
Sinh ngày: 28/01/1982.
Tại: Hà Nội.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:Lại Thanh mai.
Và bà: Teresa Nguyễn Thị Hằng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Lê Thị Hòa.
Sinh ngày: 10/04/1984.
Tại: Nghệ An.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thánh Martino.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Lê Tiến Giáp.
Và bà: Nguyễn Thị Xuân.

Rao lần 1 ngày 17/12/2023.
Rao lần 2 ngày 24/12/2023.
Rao lần 3 ngày 31/12/2023.

Bên nam: Anh Phanxico Tạ Vĩnh Hòa.
Sinh ngày: 27/08/169.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Tạ Văn Thưởng.
Và bà: Phạm Thị Minh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Nguyễn Thị Kim Bông.
Sinh ngày: 15/06/1973.
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Nguyễn Văn Vấn.
Và bà: Đinh Thị Sánh.

Rao lần 1 ngày 31/12/2023.
Rao lần 2 ngày 07/01/2023.
Rao lần 3 ngày 14/01/2023.

Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Hồng Hữu ( tân tòng )
Sinh ngày: 12/10/1995.
Tại: Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận.
Giáo Phận:Saigon.
Trước ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Con ông: Nguyễn Hỡi.
Và bà: Lê Thị Phượng
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Bùi Lê Thanh Trúc.
Sinh ngày: 31/07/1998.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Bình Thuận,
Giáo Phận: Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Bùi Xuân Thành.
Và bà: Maria Lê Thị Tuyết,

Rao lần 1 ngày 31/12/2023.
Rao lần 2 ngày 07/01/2023.
Rao lần 3 ngày 14/01/2023.

Bên nam: Anh Giuse Lê Công Hùng.
Sinh ngày: 08/09/1994.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận:Saigon.
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Giuse Lê Công Sự.
Và bà: Lucia Nguyễn Thị Liễu ( Bê )
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Nhã Phương.
Sinh ngày: 12/11/1995.
Tại: Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ: Thiên Ân.
Giáo Phận: Saigon
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông: Trần Văn Hùng ( đã qua đời )
Và bà: Võ Thị Phượng Tâm

Rao lần 1 ngày 31/12/2023.
Rao lần 2 ngày 07/01/2023.
Rao lần 3 ngày 14/01/2023.

Bên nam: Anh
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị
Sinh ngày:
Tại:
Hiện đang ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Trước ở Giáo Xứ:
Giáo Phận:
Con ông:
Và bà:

 

 

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,