GIÁO XỨ THIÊN ÂN: GIỚI THIỆU ƠN GỌI CÁC DÒNG TU. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

 Mỗi người được Thiên Chúa dẫn dắt nên thánh theo một cách thế riêng. Tuy vậy trong Giáo hội, cũng có những Kitô hữu xem ra nổi bật hơn trong đường lối nên thánh. Những vị này không những nhận được đặc sủng của Chúa để hoàn thành ơn gọi nên thánh cho riêng mình, mà còn có khả năng chia sẻ đặc sủng đã nhận được cho những tín hữu khác. Quy tụ chung quanh một vị tổ phụ, các tín hữu theo đuổi ơn gọi nên thánh theo một đặc sủng được khởi xướng, đã làm nên những hình thái khác nhau của đời sống tu trì. Qua dòng lịch sử, các hình thái tu trì không ngừng khai sinh và phát triển, mở ra nhiều đường lối nên thánh và phục vụ khác nhau trong Hội Thánh.

 Hôm nay ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Các em thiếu nhi Giáo Xứ Thiên Ân lần lượt giới thiệu các dòng tu, nhằm giúp các bạn trẻ tìm hiểu rộng rãi hơn về ơn gọi tu trì trong Giáo Hội.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ
Xem ảnh link dưới đây.