GIÁO XỨ THIÊN ÂN – GP SAIGON KẾT THÚC 3 NGÀY TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021,

Thánh lễ 17 giờ 30 ngày 24/03/2021 Giáo Xứ Thiên Ân kết 03 ngày tỉnh tâm danh cho phu huynh và giời trẻ. Kết thúc ngày cuối cùng một vị đại diện cho Giáo Xứ có đôi lời cám ơn Cha giảng phòng.
 Linh mục Martino Vũ Thái Hiệp dòng Đaminh thuyết giảng.