GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 04-2022

Rao lấn 1 ngày 24/04/2022.
Rao lần 2 ngày 0105/2022.
Rao lần 3 ngày 08/05/2022
Bên nam: Anh Giuse Huỳnh Kim Phát.
Sinh ngày 08/09/1997 tại Saigon .
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Russeykeo – Giáo Phận Xuân Lộc
Trước đã ở Giáo Xứ Thiên Ân GP Saigon
Con ông: Anton Huỳnh Kim Thạch và bà Maria Nguyễn Thị Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Phạm Thị Thanh Thảo ( dự tòng )
Sinh ngày 13 tháng 11 năm 1999 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ :Russeykeo – Giáo Phận Xuân Lộc
Con ông:Phạm Xuân Thu  và bà Nguyễn Thúy Nhật Phượng..

Rao lấn 1 ngày 24/04/2022.
Rao lần 2 ngày 0105/2022.
Rao lần 3 ngày 08/05/2022
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Mạnh Tuấn.
Sinh ngày 26 tháng 04 năm 1991 tại Saigon .
Hiện đang ở tại: Giáo XứThiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Nguyễn Văn Vượng và bà Maria Bùi Thị Kim Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Triệu Mai Liên
Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1991 tại Kiên Giang.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông:Phaolo Triệu Văn Võ  và bà Maria Nguyễn Thị Lan.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,