GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 07-2022

Rao lấn 1 ngày 03/07/2022.
Rao lần 2 ngày 10/07/2022.
Rao lần 3 ngày 17/07/2022
Bên nam: Anh Giuse Phạm Trần Thanh Tuấn.
Sinh ngày 29/03/1993 tại.Saigon
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Phạm Văn Vân và bà Trần Thị Yến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Phan Thị Kiều Nhi.
Sinh ngày 04/03/1993 tại An Giang.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông:Guise Phan Tấn Vinh và bà Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh.

Rao lấn 1 ngày 03/07/2022.
Rao lần 2 ngày 10/07/2022.
Rao lần 3 ngày 17/07/2022
Bên nam: Anh Phero Lương Thành Tâm.
Sinh ngày 04/09/1996 tại.Saigon
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Chợ Cầu – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Đaminh Lương Trung Thành và bà Teresa Phạm Thị Thuyết Mẫn.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Đinh Phạm Hoàng Vy.
Sinh ngày 26/03/2001 tại Saigon
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Giuse Đinh Quang Khải và bà Maria Phạm Thị Mỹ Lệ.

Rao lấn 1 ngày 03/07/2022.
Rao lần 2 ngày 10/07/2022.
Rao lần 3 ngày 17/07/2022
Bên nam: Anh Giuse Vũ Hoàng Nghị.
Sinh ngày 17/02/1994 tại.Saigon
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Vũ Hoảng Nghi và bà Maria Vũ Thị Ánh Tuyết.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Phạm Đình Khánh Trân.
Sinh ngày 26/11/1994 tại Cần Thơ
Hiện đang ở tại Giáo Xứ…
Con ông:Phan Đình Trinh và bà Nguyễn Thị Tân.

Rao lấn 1 ngày 07/07/2022.
Rao lần 2 ngày 24/07/2022.
Rao lần 3 ngày 31/07/2022
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Huỳnh Hải Đăng.
Sinh ngày 21/03/1993 tại.Đồng Nai
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ.  – Giáo Phận.
Con ông: Nguyễn Mỹ và bà Huỳnh Thị Ngọc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Trần Thị Huyền.
Sinh ngày 13/10/1997 tại Hà Nam
Hiện đang ở tại Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon..
Con ông:Vincete Trần Văn Sơn và bà Maria Lại Thị Nga.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Trương Nhật Thất.
Sinh ngày 23/02/199 tại.Saigon
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ.  – Giáo Phận.
Con ông: Trương Văn Nghi và bà Phạm Thị Cẩm Hương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Lê Thị Quỳnh Anh.
Sinh ngày 15/10/1989 tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Giuse Lê Văn Tân và bà Maria Trần Thị Kim Gấm.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Nguyễn Văn Hiệp.
Sinh ngày 17/09/1991 tại.Vĩnh Long.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ.  – Giáo Phận.
Con ông: Nguyễn Văn Hảo và bà Nguyễn Thị Thu Vân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Vi Thị Phương.
Sinh ngày 10/03/1994 tại Thanh Hóa.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước đã ở Giáo Xứ Mân Côi – Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Vi Văn Thái và bà Hà Thị Thương.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Trần Đình Trường.
Sinh ngày 14/01/1985 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Bình Thuận. – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Nguyễn Đình Định và bà Teresa Trần Thị Minh Ngọc..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Mỹ Tâm.
Sinh ngày 24/10/1997 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Phero Nguyễn Văn Kiệt và bà Maria Đào Như Mỹ.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Giuse Phạm Hoàng Giang.
Sinh ngày 07/6/1994 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Bình Thuận. – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Giuse Phạm Văn Phúc và bà Anna Nguyễn Thị Thu Vân..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Thảo Ly.
Sinh ngày 20/04/1998 tại Xứ Báo Đáp.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Vicente Nguyễn Văn Lộc và bà Maria Nguyễn Thị Bình.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,