GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 09-2022

Rao lấn 1 ngày 04/09/2022.
Rao lần 2 ngày 14/09/2022.
Rao lần 3 ngày 18/09/2022.
Bên nam: Anh Giuse Ngô Bá Phước.
Sinh ngày 24/11/1987 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Giuse Ngô Xuân Lộc và bà Maria Cao Thị Tuyết Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thu Thủy.
Sinh ngày 12/08/1990
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Hưng – Giáo Phận Saigon.
Con ông Phaolo Trần Văn Nghĩa và bà Maria Nguyễn Thị Phụng.

Rao lấn 1 ngày 11/09/2022.
Rao lần 2 ngày 18/09/2022.
Rao lần 3 ngày 25/09/2022.
Bên nam: Anh Đaminh Pham Xuân Trường.
Sinh ngày 19/09/1995 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ Phú Thọ Hòa Giáo Phận Saigon
Con ông:Phaolo Phan Văn Chiến và bà Maria Phạm Thị Ngọc Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Khưu Nguyễn Mỹ Hằng.
Sinh ngày 22/02/1994 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ …
Con ông Khưu Bửu Phá và bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.
( Phép chuẩn Đaminh Pham Xuân Trường và Chị Khưu Nguyễn Mỹ Hằng lúc 10giờ ngày 22/10/2022 )

Rao lấn 1 ngày 11/09/2022.
Rao lần 2 ngày 18/09/2022.
Rao lần 3 ngày 25/09/2022.
Bên nam: Anh Gioan Baotixita Trần Công Thành.
Sinh ngày 20/09/1994 tại.
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Lộc Giáo Phận Buon Mê Thuột
Con ông:Gioan Baotixita Trần Hữu Phú và bà Maria Trịnh Thị Tường Vi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Lucia Vương Thu Hồng. ( tân tòng )
Sinh ngày 16/10/1998 tại…
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông Vương Thanh Sơn và bà Võ Thị Phúc.

Rao lấn 1 ngày 11/09/2022.
Rao lần 2 ngày 18/09/2022.
Rao lần 3 ngày 25/09/2022.
Bên nam: Anh Giuse Trần Văn Tiến.
Sinh ngày 10/02/1997 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Trần Văn Hùng và bà Maria Nguyễn Thị Phương Thảo.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Hiên.
Sinh ngày 24/10/1997 tại Long Xuyên
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Thọ Hòa. Giáo Phận Saigon
Con ông Đaminh Nguyễn Văn Được và bà Maria Bùi Thị Uyên.

Rao lấn 1 ngày 11/09/2022.
Rao lần 2 ngày 18/09/2022.
Rao lần 3 ngày 25/09/2022.
Bên nam: Anh Giuse Vũ Chí Cường.
Sinh ngày 13/07/1999 tại Quảng Trị
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Võ Văn Tuấn và bà Lê Thị Nhạn.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Kiều Dâng.
Sinh ngày 30/12/1998 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ Tân Phước. Giáo Phận Saigon
Con ông Giuse Nguyễn Thủy Triều và bà Teresa Nguyễn Thị Kim Duyên.
( Lễ HP lúc 16 giờ ngày 08/10/2022 tại GX Thiên Ân. )

Rao lấn 1 ngày 11/09/2022.
Rao lần 2 ngày 18/09/2022.
Rao lần 3 ngày 25/09/2022.
Bên nam: Anh Vinh Sơn Nguyễn Thanh Thái.
Sinh ngày 24/05/1984 tại Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Vinh Sơn Nguyễn Văn Long và bà Maria Nguyễn Thị Lượt.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Lê Nguyễn Thu Lan ( tân tòng.)
Sinh ngày 28/09/1998 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ …
Con ông Lê Hoàng Nhỏ và bà Nguyễn Thị Trúc Mai.
( Lễ HP lúc 10 giờ ngày 15/10/2022 tạ GX Thiên Ân )

Rao lấn 1 ngày 18/09/2022.
Rao lần 2 ngày 25/09/2022.
Rao lần 3 ngày 02/10/2022.
Bên nam: Anh Nguyễn Hữu Trí.
Sinh ngày 06/07/1965 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Hữu Giáo Phận Saigon
Con ông:Nguyễn Văn Trúc và bà Hồ Xuân Long.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Đoàn Thị Hải Yến
Sinh ngày 23/06/1988 tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Nhân Hòa. Giáo Phận Saigon
Con ông Gioan Kim Đoàn Thanh Hải và bà Anna Nguyễn Thị Phương.

Rao lấn 1 ngày 18/09/2022.
Rao lần 2 ngày 25/09/2022.
Rao lần 3 ngày 02/10/2022.
Bên nam: Anh Toma Lưu Quốc Quốc. ( tân tòng )
Sinh ngày 23/01/1988 tại Trà Ôn.
Hiện đang ở Giáo Xứ Narashino Giáo Tokyo.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Con ông:Lưu Văn Thuộc và bà Ngô Thị Linh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Phạm Nguyên Hằng.
Sinh ngày 22/04/1993 tại Thủ Đức.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thủ Đức. Giáo Phận Saigon
Con ông Phero Nguyễn Trước Tín và bà Maria Phạm Thị Huyên.

Rao lấn 1 ngày 25/09/2022.
Rao lần 2 ngày 02/10/2022.
Rao lần 3 ngày 09/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Ngọc Ân. ( tân tòng )
Sinh ngày 12/07/1996 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông:Nguyễn Văn Hùng và bà Trần Thị Ngọc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Bùi Phạm Kim Phụng.
Sinh ngày 08/02/1999 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Giuse Bùi Văn Dũng ( đã qua đời ) và bà Maria Phạm Thị Hoa.

Rao lấn 1 ngày 25/09/2022.
Rao lần 2 ngày 02/10/2022.
Rao lần 3 ngày 09/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Minh Đại. ( tân tòng )
Sinh ngày 13/03/1965 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông:Nguyễn Văn Mậu và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Hoàng Thị Yến.
Sinh ngày 03/12/1968 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Gò Mây. Giáo Phận Saigon
Con ông Giuse Hoàng Văn Điện và bà Anna Đặng Thị Mộ.

Rao lấn 1 ngày 25/09/2022.
Rao lần 2 ngày 02/10/2022.
Rao lần 3 ngày 09/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Thiên Ân.
Sinh ngày 03/03/1997.
Hiện đang ở Giáo Xứ Phúc Nhạc. Giáo Phận Xuân Lộc.
Con ông:Giuse Nguyễn Quyết Thắng và bà Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Catarina Đặng Yến Nhi ( tân tòng.)
Sinh ngày 24/08/2002.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Đặng Hữu Thắng và bà Trần Thị Tuyết Hạnh.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Trần Quốc Việt.
Sinh ngày 04/09/1989. Tại Hà Tĩnh
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông:Trần Thanh Mai và bà Nguyễn Thị Kim Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Matta Phan Quỳnh Anh.
Sinh ngày 15/01/1995. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Phan Đình Mỹ ( đã qua đời ) và bà Maria Đoàn Thị Thu Vân.
( Phép chuẩn lúc 10 giờ ngày 10/11/2022. )

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Caloro Điền Quang Hiên ( tân tòng.
Sinh ngày 12/01/1992. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân
Con ông:Đền Quang Hải và bà Nguyễn Kim Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Hải Yến.
Sinh ngày 29/09/1992. tại Đaklak
Hiện đang ở Giáo Xứ Gò Mây. Giáo Phận Saigon
Con ông Giuse Nguyễn Hữu Phúc và bà Maria Nguyễn Thị Hạnh.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giacobe Đặng Hoàng Ân ( tân tòng.
Sinh ngày 10/08/1996. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Đặng Văn Long và bà Phạm Ngọc Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Matta Đinh Thị Như Quỳnh.
Sinh ngày 19/02/1996. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo Phận Saigon
Con ông Anre Đinh Hữu Ý và bà Maria Madalen Lý Trọng Lưu Niệm.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Savio Nguyễn Quốc Đại.
Sinh ngày 13/09/1995. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Gò Mây Giáo Phận Saigon
Con ông:Giuse Nguyễn Thanh Sơn và bà Maria Vũ Thị Hồng Cúc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cecilia Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Sinh ngày 108/06/1995. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Nguyễn Phi Hùng và bà Trần Thị Vạn.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Vũ Hoàng Khiêm.
Sinh ngày 03/09/1990. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Hợp An Giáo Phận Saigon
Con ông:Phero Nguyễn Hữu Chí và bà Anna Vũ Thị Kim Tuyến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Lê Thị Kim Tuyến.
Sinh ngày 01/12/1993. tại Long An
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Lê Văn Thia và bà Nguyễn Thị Sớt.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Phero Cao Tiến Tài.
Sinh ngày 13/12/1998. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Phú Bình Giáo Phận Saigon.
Con ông:Phanxico Xavier Cao Hoài Bảnh và bà Maria Trần Thị Kim Phượng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Điệp ( tân tòng ).
Sinh ngày 30/09/1993. tại Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông Nguyễn Văn Đồng và bà Võ Thị Lan.
( Thánh lễ HP lúc 16g ngày 22/10/2022 )

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,