GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 08-2022

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Trương Nhật Thất.
Sinh ngày 23/02/199 tại.Saigon
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ.  – Giáo Phận.
Con ông: Trương Văn Nghi và bà Phạm Thị Cẩm Hương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Lê Thị Quỳnh Anh.
Sinh ngày 15/10/1989 tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Giuse Lê Văn Tân và bà Maria Trần Thị Kim Gấm.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Nguyễn Văn Hiệp.
Sinh ngày 17/09/1991 tại.Vĩnh Long.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ.  – Giáo Phận.
Con ông: Nguyễn Văn Hảo và bà Nguyễn Thị Thu Vân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Vi Thị Phương.
Sinh ngày 10/03/1994 tại Thanh Hóa.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ.Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước đã ở Giáo Xứ Mân Côi – Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Vi Văn Thái và bà Hà Thị Thương.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Trần Đình Trường.
Sinh ngày 14/01/1985 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Bình Thuận. – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Nguyễn Đình Định và bà Teresa Trần Thị Minh Ngọc..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Mỹ Tâm.
Sinh ngày 24/10/1997 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Phero Nguyễn Văn Kiệt và bà Maria Đào Như Mỹ.

Rao lấn 1 ngày 24/07/2022.
Rao lần 2 ngày 31/07/2022.
Rao lần 3 ngày 07/08/2022
Bên nam: Anh Giuse Phạm Hoàng Giang.
Sinh ngày 07/6/1994 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Bình Thuận. – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Giuse Phạm Văn Phúc và bà Anna Nguyễn Thị Thu Vân..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Thảo Ly.
Sinh ngày 20/04/1998 tại Xứ Báo Đáp.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Vicente Nguyễn Văn Lộc và bà Maria Nguyễn Thị Bình.

Rao lấn 1 ngày 31/07/2022.
Rao lần 2 ngày 07/08/2022.
Rao lần 3 ngày 14/08/2022
Bên nam: Anh Phaolo Bùi Trung Hiền.
Sinh ngày 20/10/2000 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân. – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Hồng Tâm và bà Maria Bùi Thị Thuyết Hoa..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Đỗ Triệu Mẫn.
Sinh ngày 07/12/2000 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước từng ở Giáo Xứ Ba Tồn Giáo Phận Mỹ Tho
Con ông:Phero Đõ Duy Quang và bà Maria Nguyễn Thị Thu Quyên.
( Thánh lễ HP lúc 16 giờ ngày 03/09/2022 )

Rao lấn 1 ngày 31/07/2022.
Rao lần 2 ngày 07/08/2022.
Rao lần 3 ngày 14/08/2022
Bên nam: Anh Giuse Lại Ngô Đình Diệm.
Sinh ngày 07/07/1989 tại.Long Xuyện.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân. – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Lại Minh Hùng và bà Maria Ngô Thị Hồng Phúc..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Vũ Thị Thanh Hoài.
Sinh ngày 25/12/1989 tại Long Xuyên.
Hiện đang ở Giáo Xứ An Sơn. Giáo Phận Long Xuyên.
Con ông:Phero Vũ Trọng Hiếu và bà Maria Trần Thị Phượng.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Phép Chuẩn

Bên nam: Anh Trần Minh Khôi.
Sinh ngày 26/07/1989 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ . – Giáo Phận
Con ông: Trần Chí Thắng và bà Đào Thị Liệu..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương.
Sinh ngày 08/09/1992 tại Phú Xuân.
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Xuân. Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Con ông:Phero Nguyễn Văn Tư và bà Anna Lê Thị Ngọc Dung.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Bên nam: Anh Phero Nguyễn Tiến Thịnh.
Sinh ngày 03/08/1993 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Vườn Xoài . – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Tân Phú Giáo Phận Saigon
Con ông: Phero Nguyễn Dũng Tiến và bà Maria Nguyễn Thị Gắng..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Agnes Lê Hoàng Cẩm Vi. ( tân tòng )
Sinh ngày 29/03/1995 tại Lâm Đồng.
Hiện đang ở Giáo XứThiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Tân Phú Giáo Phận Saigon.
Con ông:Lê Lý Thuận và bà Hứa Thị Sơn.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Bên nam: Anh Phero Bùi Tiến Dũng.
Sinh ngày 06/06/1995 tại.Đaklak.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Vinh Đức . – Giáo Phận Buôn Mê Thuột
Con ông: Gioan Bùi Đình Kim và bà Maria Đậu Thị Hường..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Lucia Lê Trần Thanh Trúc.
Sinh ngày 26/06/1999 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông:Đaminh Lê Văn Thành và bà Lucia Trần Thị Kim Loan.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Bên nam: Anh Micae Nguyễn Quốc Cao Tùng.
Sinh ngày 16/11/1994 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Nguyễn Quốc Toản và bà Nguyễn Kim Hồng..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Vũ Bảo Mỹ.
Sinh ngày 20/03/1994 tại Vũng Tàu.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Xuân Sơn Giáo Phận Bà Rịa.
Con ông:Giuse Vũ Tiến Hoàng và bà Maria Nguyễn Thị Thiên Trang.
( Lễ HP lúc 16 giờ ngày 17/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Bên nam: Anh Gioan Trần Văn Ninh.
Sinh ngày 05/09/1997 tại.Lâm Đồng.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Hòa Nam . – Giáo Phận Đà Lạt
Con ông: Trần Văn Cường và bà Phạm Thị Thư..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Võ Thị Thảo Nguyên.
Sinh ngày 20/04/1999 tại Lâm Đồng.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Quảng Lâm Giáo Phận Đà Lạt
Con ông:Augustino Võ Ngọc Trí và bà Matta Vương Thị Thụ Thảo.
( Lễ HP lúc 10 giờ ngày 04/09/2022 )

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Bên nam: Anh Giuse Hồ Văn Bôn.
Sinh ngày 09/10/1996 tại.Huế.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Phường Đông . – Tổng Giáo Phận Huế
Con ông: Anre Hồ Trọng Bảo và bà Maria Nguyễn Thị Phương Mai..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Maria Lê Thị Thúy Phương. ( tân tòng )
Sinh ngày 25/10/1994 tại Cà Mau.
Hiện đang ở Giáo Xứ  Giáo Phận .
Con ông:Lê Thanh Tùng và bà Trần Thị Ngân Hà.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022
Phép chuẩn
Bên nam: Anh Hồ Văn Được.
Sinh ngày 28/12/1997 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Lư Bá Thuận và bà Hồ Thị Kim Hạnh..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Huỳnh Minh Tú.
Sinh ngày 15/03/1997 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Phú – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Giuse Nguyễn Ngọc Minh và bà Maria Huỳnh Thị Kim Thuyết.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022.
Phép chuẩn

Bên nam: Anh Trương Thế Luân.
Sinh ngày 10/06/1995 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Trương Triệu Huy và bà Phan Thuyết Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Ngô Trúc Phương.
Sinh ngày 15/07/1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Thọ Hòa  Giáo Phận Saigon.
Con ông:Ngô Đắc Thành và bà Anna Trần Thị Vượng.

Rao lấn 1 ngày 07/08/2022.
Rao lần 2 ngày 14/08/2022.
Rao lần 3 ngày 21/08/2022.
Bên nam: Anh Giuse Vũ Hoài Đông.
Sinh ngày 26/02/1990 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Phú Bình Giáo Phận Saigon
Con ông:Giuse Vũ Duy Dương và bà Maria Đỗ Thị Tuyết Mai.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Rosa Đào Nguyễn Hồng Nhung. ( tân tòng )
Sinh ngày 01/05/1992 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân  Giáo Phận Saigon.
Con ông:Đào Văn Bảy và bà Nguyễn Thị Huỳnh.
( Lễ HP lúc 10 giờ ngày 11/09/2022 )

Rao lấn 1 ngày 21/08/2022.
Rao lần 2 ngày 28/08/2022.
Rao lần 3 ngày 04/09/2022.
Bên nam: Anh Gioaan B Lưu Quốc Cường.
Sinh ngày 28/01/1991 tại.Lâm Đồng.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Tân Bùi Giáo Phận Đà Lạt
Con ông:Gioan B Lưu Thế Kỳ và bà Teresa Trần Thị Nga.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Nga. ( tân tòng )
Sinh ngày 02/02/1997 tại Bắc Giang.
Hiện đang ở Giáo Điểm Bình Khánh  Giáo Phận Saigon.
Con ông:Nguyễn Chu Đăng và bà Nguyễn Thị Kiệm.

Rao lấn 1 ngày 21/08/2022.
Rao lần 2 ngày 28/08/2022.
Rao lần 3 ngày 04/09/2022.
Bên nam: Anh Phero Nguyễn Văn Long. ( tân tòng )
Sinh ngày 19/02/1990 tại.Bắc Ninh.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Nguyễn Văn Lưỡng và bà Trần Thị Là.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Trần Thị Thúy Hường.
Sinh ngày 11/09/1194 tại An Giang.
Hiện đang ở Giáo Điểm Bình Khánh  Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Cồn Trên Giáo Phận Long Xuyên
Con ông:.. và bà …

Rao lấn 1 ngày 28/08/2022.
Rao lần 2 ngày 04/09/2022.
Rao lần 3 ngày 11/09/2022.
Bên nam: Anh Phanxico Xavie Cần Nguyễn Đức Thục.
Sinh ngày 08/04/1993 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Phanxico Xavie Cần Nguyễn ĐứcTài và bà Maria Ngô Thị Xuân Thu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Magarita Lệ Thị Ánh Châu.
Sinh ngày 08/03/1994 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  Giáo Phận Saigon.
Con ông Luca Lê Văn Tư.và bà Anna Thạch Thị Thu.
( thánh lễ HP lúc 16 giờ ngày 22/10/2022 )

Rao lấn 1 ngày 28/08/2022.
Rao lần 2 ngày 04/09/2022.
Rao lần 3 ngày 11/09/2022.
Bên nam: Anh Phaolo Lâm Kim Thuận. ( tân tòng )
Sinh ngày 19/12/1988 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Lâm Dị Thạch và bà Hồ Thị Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Thảo Vy.
Sinh ngày 09/11/1994 tại Bình Thuận.
Hiện đang ở Giáo Xứ Nativity of Mary – Giáo Phận Loomington.
Trước ở Giáo Xứ Hiệp Nghĩa Giáo Phận Phan Thiết
Con ông Phaolo Nguyễn Xuân Thanh và bà Maria Trương Thị Lan.

Rao lấn 1 ngày 28/08/2022.
Rao lần 2 ngày 04/09/2022.
Rao lần 3 ngày 11/09/2022.
Bên nam: Anh Giuse Đoàn Minh Triển.
Sinh ngày 26/02/1991 tại.Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Đoàn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thắm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Ngọc Thiên Kim.
Sinh ngày 01/01/1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Chí Linh – Giáo Phận Saigon.
Con ông Gioan Donbosco Nguyễn Tuấn Dũng và bà Teresa Phan Kim Ngọc Điệp.

Rao lấn 1 ngày 28/08/2022.
Rao lần 2 ngày 04/09/2022.
Rao lần 3 ngày 11/09/2022.
Bên nam: Anh Giuse Đinh Thanh Tú.
Sinh ngày
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Giuse Đinh Tiến Dũng và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Trần Nguyễn Thu Hồng.
Sinh ngày
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Hưng – Giáo Phận Saigon.
Con ông Phero Trần Phi Hùng và bà Maria Nguyễn Thị Kim Hoàng.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,