GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 10-2022

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Trần Quốc Việt.
Sinh ngày 04/09/1989. Tại Hà Tĩnh
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông:Trần Thanh Mai và bà Nguyễn Thị Kim Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Matta Phan Quỳnh Anh.
Sinh ngày 15/01/1995. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Phan Đình Mỹ ( đã qua đời ) và bà Maria Đoàn Thị Thu Vân.
( Phép chuẩn lúc 10 giờ ngày 10/11/2022. )

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Caloro Điền Quang Hiên ( tân tòng.
Sinh ngày 12/01/1992. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân
Con ông:Đền Quang Hải và bà Nguyễn Kim Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Hải Yến.
Sinh ngày 29/09/1992. tại Đaklak
Hiện đang ở Giáo Xứ Gò Mây. Giáo Phận Saigon
Con ông Giuse Nguyễn Hữu Phúc và bà Maria Nguyễn Thị Hạnh.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giacobe Đặng Hoàng Ân ( tân tòng.
Sinh ngày 10/08/1996. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Con ông:Đặng Văn Long và bà Phạm Ngọc Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Matta Đinh Thị Như Quỳnh.
Sinh ngày 19/02/1996. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo Phận Saigon
Con ông Anre Đinh Hữu Ý và bà Maria Madalen Lý Trọng Lưu Niệm.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Savio Nguyễn Quốc Đại.
Sinh ngày 13/09/1995. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Gò Mây Giáo Phận Saigon
Con ông:Giuse Nguyễn Thanh Sơn và bà Maria Vũ Thị Hồng Cúc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cecilia Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Sinh ngày 108/06/1995. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Nguyễn Phi Hùng và bà Trần Thị Vạn.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Vũ Hoàng Khiêm.
Sinh ngày 03/09/1990. Tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Hợp An Giáo Phận Saigon
Con ông:Phero Nguyễn Hữu Chí và bà Anna Vũ Thị Kim Tuyến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Lê Thị Kim Tuyến.
Sinh ngày 01/12/1993. tại Long An
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông Lê Văn Thia và bà Nguyễn Thị Sớt.

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Phero Cao Tiến Tài.
Sinh ngày 13/12/1998. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Phú Bình Giáo Phận Saigon.
Con ông:Phanxico Xavier Cao Hoài Bảnh và bà Maria Trần Thị Kim Phượng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thị Điệp ( tân tòng ).
Sinh ngày 30/09/1993. tại Quảng Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông Nguyễn Văn Đồng và bà Võ Thị Lan.
( Thánh lễ HP lúc 16g ngày 22/10/2022 )

Rao lấn 1 ngày 02/10/2022.
Rao lần 2 ngày 09/10/2022.
Rao lần 3 ngày 16/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Đinh Văn Tuế.
Sinh ngày 28/03/1996. Tại Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Hưng Nghĩa Giáo Phận Bùi Chu.
Con ông:Giuse Đinh Văn Mẫu và bà Maria Ngô Thị Hoa.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Duyên.
Sinh ngày 20/01/2000. tại Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thánh Phaolo Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Con ông Đaminh Trần Văn Hậu và bà Maria Trương Thị Oanh.
( Thánh lễ HP lúc 10g ngày 23/10/2022 )

Rao lấn 1 ngày 09/10/2022.
Rao lần 2 ngày 16/10/2022.
Rao lần 3 ngày 23/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Phùng Văn Cường.
Sinh ngày 10/02/1997. Tại .
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Con ông:Giuse Phùng Văn Hai và bà Agnes Bùi Thị Trọn.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh ( dự tòng ).
Sinh ngày 30/04/1990. tại.
Hiện đang ở Giáo Xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo Phận Phan Thiết.
Con ông Nguyễn Văn Hai và bà Phương Thị Hoài Thanh.

Rao lấn 1 ngày 09/10/2022.
Rao lần 2 ngày 16/10/2022.
Rao lần 3 ngày 23/10/2022.
Bên nam: Anh Tomaso Nguyễn Xuân Trường.
Sinh ngày 11/11/1994.Tại Saigon .
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Phương Lâm Giáo Phận Xuân Lộc
Con ông:Tomaso Nguyễn Thành Đông và bà Maria Nguyễn Thị Liên.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Madalena Bùi Lê Như Quỳnh ( tân tòng ).
Sinh ngày 14/10/1994. tại Daklak.
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông Bùi Quang Tưởng và bà Lê Thị Nguyên Thảo.
( Thánh lễ HP vào lúc 16 giờ ngày 05/11/2022 )

Rao lấn 1 ngày 09/10/2022.
Rao lần 2 ngày 16/10/2022.
Rao lần 3 ngày 23/10/2022.
Bên nam: Anh Phero Phạm Minh Quốc.
Sinh ngày 29/02/1996 Saigon .
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Con ông:Phero Phạm Minh Thiên và bà Rosa Phạm Thị Tuyết Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Vũ Thị Bảo An.
Sinh ngày 17/02/1998. tại Saigon
Hiện đang ở Giáo Xứ. Tân Phước Giáo Phận Saigon.
Con ông Phero Vũ Quang Chiêu và bà Maria Phạm Thị Kim Cương ( đã qua đời ).

Rao lấn 1 ngày 09/10/2022.
Rao lần 2 ngày 16/10/2022.
Rao lần 3 ngày 23/10/2022.
Bên nam: Anh Đaminh Nguyễn Đặng Bảo Vinh.
Sinh ngày 13/08/1997.Tại Saigon .
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Phương Lâm Giáo Phận Xuân Lộc
Con ông:Đaminh Nguyễn Bảo Toàn và bà Anna Đặng Thị Mỹ Nhung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Phạm Thanh Thảo ( tân tòng ).
Sinh ngày 112/05/2000. tại Tiền Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Trước ở Giáo Xứ Phú Hải Giáo Phận Saigon.
Con ông Phạm Ngọc Tùng và bà Nguyễn Thị Thạch.

Rao lấn 1 ngày 16/10/2022.
Rao lần 2 ngày 23/10/2022.
Rao lần 3 ngày 30/10/2022.
Bên nam: Anh Điều Minh Nhật.
Sinh ngày 09/10/1990.Tại Saigon .
Hiện đang ở Giáo Xứ.Tân Phú Giáo Phận Saigon.
Con ông: và bà Trần Thị Thu Vân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Madalena Lê Bảo Uyên.
Sinh ngày 06/01/1992. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Tân Hiệp Giáo Phận Saigon.
Con ông Phero Lê Văn Minh và bà Maria Bùi Thị Uyên Nhi.

Rao lấn 1 ngày 16/10/2022.
Rao lần 2 ngày 23/10/2022.
Rao lần 3 ngày 30/10/2022.
Bên nam: Anh Đặng Phúc Thọ.
Sinh ngày 09/11/1990.Tại An Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông: Đặng Ngọc Đào và bà Phùng Thị Bạch Huệ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Đặng Thị Diễm Thúy. ( tân tòng )
Sinh ngày 21/10/1991. tại Tây Ninh.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Con ông Đặng Văn Dãng và bà Nguyễn Thị Khánh Ly.
( Phép chuẩn lúc 15 giờ 30 ngày 10/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 16/10/2022.
Rao lần 2 ngày 23/10/2022.
Rao lần 3 ngày 30/10/2022.
Bên nam: Anh Lý Hồng Châu.
Sinh ngày 10/01/1994.Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông: Lý Hồng Sơn và bà Vỏ Kim Tuyến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Anh Thư.
Sinh ngày 07/02/1994. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thăng Long Giáo Phận Saigon
Con ông Phero Nguyễn Văn Thảnh và bà Teresa Phạm Thị Xuân Phương.
( Phép chuẩn lúc 16 giờ ngày 03/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 16/10/2022.
Rao lần 2 ngày 23/10/2022.
Rao lần 3 ngày 30/10/2022.
Bên nam: Anh Cháu Văn Khiềng.
Sinh ngày 18/11/1993.Tại Bình Thuận.
Hiện đang ở Giáo Xứ…
Con ông: Cháu Văn Sắn và bà Vòng Lộc Múi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Hoàng Ngọc Trang.
Sinh ngày 06/07/1995. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Nhân Hòa Giáo Phận Saigon
Con ông Donbosco Nguyễn Thanh Long và bà Teresa Hoàng Ngữ Muối.
( Phép chuẩn lúc 16 giờ ngày 19/11/2022 )

Rao lấn 1 ngày 16/10/2022.
Rao lần 2 ngày 23/10/2022.
Rao lần 3 ngày 30/10/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Thanh Phong.
Sinh ngày 01/09/1989.Tại Long An.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân.Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Lương Hòa Hạ Giáo Phận Mỹ Tho
Con ông: Phero Nguyễn Thanh Liêm và bà Lucia Nguyễn Thị Kim Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Cataria Nguyễn Thị Kim Ngân. ( dự tòng.)
Sinh ngày 10/01/1989 tại Vĩnh Long.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ
Con ông Nguyễn Trạng Hào ( đã chết ) và bà Lê Thị Tám.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 30/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 23/10/2022.
Rao lần 2 ngày 30/10/2022.
Rao lần 3 ngày 06/11/2022.
Bên nam: Anh Phero Nguyễn Văn Nguyên.
Sinh ngày 07/07/1995.Tại La Uyên.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân.Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ La Phù Giáo Phận Hà Nội
Con ông: Phero Nguyễn Văn Trọng và bà Anna Nguyễn Thị Hương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Lê Thúy Diễm. ( tân tòng.)
Sinh ngày 01/09/1992 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ
Con ông  Lê Văn Phụng và bà Phan Thị Ngọc Dung.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 06/11/2022 )

Rao lấn 1 ngày 30/10/2022.
Rao lần 2 ngày 06/11/2022.
Rao lần 3 ngày 13/11/2022.
Bên nam: Anh Gioan Baotixita Huỳnh Nguyễn Thanh Danh ( tân tòng).
Sinh ngày 09/11/1994.Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Huỳnh Đàm và bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Trần Hải Gia Hân.
Sinh ngày 05/08/1993 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Tân Việt. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo Phận Saigon.
Con ông  Trần Hải Sâm và bà Anna Hồ Thị Kiều Hạnh.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 04/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 30/10/2022.
Rao lần 2 ngày 06/11/2022.
Rao lần 3 ngày 13/11/2022.
Bên nam: Anh Giuse Đinh Đức Trí.
Sinh ngày 09/03/1991.Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Tân Hương. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Đinh Trung Hậu ( đã qua đời ) và bà Madalena Nguyễn Thị Ngọc Lan ( đã qua đời ).
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Hồng Tú Anh.
Sinh ngày 24/12/1988 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông  Giuse Nguyễn Văn Hùng ( đã qua đời ). và bà Maria Trần Thị Hồng.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,