GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 11-2022

Rao lấn 1 ngày 06/11/2022.
Rao lần 2 ngày 13/11/2022.
Rao lần 3 ngày 20/11/2022.
Bên nam: Anh Vinh-sơn Nguyễn Hoàng Sơn ( tân tòng ).
Sinh ngày 10/10/1995.Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Phú Bình. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Trần Hoàng và bà Huỳnh Thị Mỹ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Trương Bảo Hân.
Sinh ngày 04/04/1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông  Đaminh Trương Thế Kiệt. và bà Maria Trần Thị Kim Oanh.
( Thánh lễ hôn phối lúc 10 giờ ngày 17/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 06/11/2022.
Rao lần 2 ngày 13/11/2022.
Bên nam: Anh Giuse Đinh Hoàng Mai ( tân tòng ).
Sinh ngày 15/10/1996.Tại Kiên Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Nhân Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Đinh Thế Thiện và bà Nguyễn Thị Ngọc Chúc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Thị Quỳnh Như.
Sinh ngày 29/10/1996 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thánh Phaolo Lonh Khánh. Giáo Phận Xuân Lộc.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông  Phan Thanh Hải. và bà Maria Nguyễn Thị Nhung.

Rao lấn 1 ngày 06/11/2022.
Rao lần 2 ngày 13/11/2022.
Rao lần 3 ngày 20/11/2022.
Bên nam: Anh Phero Nguyễn Trần Trung ( tân tòng ).
Sinh ngày 23/07/1995 Tại Bình Dương.
Hiện đang ở Giáo Xứ
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Văn Nhân và bà Trần Thị Thúy Nga.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Ngọc Thúy An.
Sinh ngày 30/05/1996 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông  Đaminh Trần Duy Anh. và bà Anna Lưu Thị Kim Liên.
( Thánh lễ hôn phối lúc 10 giờ ngày 31/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Dư Quốc Thiệu.
Sinh ngày 31/07/1990 Tại Bạc Liêu.
Hiện đang ở Giáo Xứ
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Dư Anh Việt ( đã qua đời )  và bà Nguyễn Kim Thịnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Phú Loan Anh.
Sinh ngày 11/12/1992 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Bàn Cờ. Giáo Phận Saigon.
Con ông Giuse Nguyễn Phú An. và bà Maria Nguyễn Thị Kim Loan.
( Phép chuẩn hôn phối lúc 15 giờ 30 ngày 10/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Phero Nguyễn Thành Đạt.
Sinh ngày 19/09/1996 Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Tân Châu. Giáo Phận Bà Rịa.
Con ông: Phaolo Nguyễn Văn Đệ. và bà Maria Mai Thị Thanh Thúy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Thi Đặng Phương Trâm ( tân tòng.
Sinh ngày 31/01/1996 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Bàn Cờ. Giáo Phận Saigon.
Con ông Thi Tây Bình. và bà Đặng Thị Hồng Oanh.
( Lễ hôn phối lúc 16 giờ ngày 31/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Phanxico Lễ Quốc Hiu ( tân tòng )
Sinh ngày 16/05/1983 Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Trang. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Lê Văn Minh. và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Hoàng Thị Thanh Quý.
Sinh ngày 12/09/1987. tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Nam Hà. Giáo Phận Xuân Lộc.
Con ông Vinh-Sơn Hoàng Phó Sang. và bà Anna Lê Thị Nga.

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Giuse Đặng Nguyễn Đức Huy.
Sinh ngày 01/06/1996 Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Hòa. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Giuse Đặng Văn Hoàng và bà Maria Nguyễn Thị Lý.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Vân Nhi.
Sinh ngày 20/07/1994. tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Giuse Nguyễn Tiến Dũng. và bà Maria Trần Thị Thu Hằng.

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Phanxico Lê Tấn Khôi.
Sinh ngày 22/12/1993. Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Tân Thông Hội. Giáo Phận Phú Cường.
Trước ở Giáo Xứ.Sơn Lộc. Giáo Phận Phú Cường.
Con ông: Giuse Lê Văn Tuấn. và bà Teresa Nguyễn Thị Mộng Điệp.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Rosa Nguyễn Thị Nữ ( tân tòng.
Sinh ngày 14/09/1992 tại Quản Ngãi.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Nguyễn Ngọc Tấn. và bà Bùi Thị Kim Hương.
( Lễ hôn phối lúc 10 giờ ngày 31/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Gioan-kim Lê Minh Hoài.
Sinh ngày 15/11/1990 Tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thánh Phaolo. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.Thăng Long. Giáo Phận Saigon.
Con ông: Benedicto Lê Minh Hiệp. và bà Maria Huỳnh Thị Vệ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Madalen Nguyễn Thị Hàn Ni ( tân tòng.)
Sinh ngày 04/12/1993 tại Sóc Trăng.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Nguyễn Văn Nghi. và bà Nguyễn Thị Đền.
( Lễ hôn phối lúc 10 giờ ngày 04/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 13/11/2022.
Rao lần 2 ngày 20/11/2022.
Rao lần 3 ngày 27/11/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Đình Khiêm ( tân tòng ).
Sinh ngày 15/09/1995 ại Bắc Ninh.
Hiện đang ở Giáo Xứ Phú Hữu. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Đình Khu. và bà Vũ Thị Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Phạm Hương Quỳnh.
Sinh ngày 21/01/1996 tại Nam Định.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Giuse Phạm Thanh Hoài. và bà Maria Phạm Thị Phấn.
( Lễ hôn phối lúc 16 giờ ngày 18/02/2023 )

Rao lấn 1 ngày 20/11/2022.
Rao lần 2 ngày 27/11/2022.
Rao lần 3 ngày 04/12/2022.
Bên nam: Anh Phaolo Nguyễn Thế Tài.
Sinh ngày 21/05/1991 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phero Nguyễn Minh Thông. và bà Maria Đặng Thị Lan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Elizabeth Trương Cẩm Giang ( tan tong ).
Sinh ngày 11/10/1993 tại Bạc Liêu.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Khúc Tréo. Giáo Phận Cần Thơ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Trương Minh Tài. và bà Trang Thúy Quyển.
( Lễ hôn phối lúc 16 giờ ngày 31/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 20/11/2022.
Rao lần 2 ngày 27/11/2022.
Rao lần 3 ngày 04/12/2022.
Bên nam: Anh Phero Trần Hoàng Long ( tân tòng ).
Sinh ngày 27/05/1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Trần Hoàng Vũ. và bà Tô Thị Thủy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Huỳnh Bảo Trân.
Sinh ngày 23/02/1996 tại Tây Ninh.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Tây Ninh. Giáo Phận Phú Cường.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Giacobe Huỳnh Văn Trung. và bà Matta Phạm Thùy Hương.

Rao lấn 1 ngày 20/11/2022.
Rao lần 2 ngày 27/11/2022.
Rao lần 3 ngày 04/12/2022.
Bên nam: Anh Micae Dương Sơn Thịnh.
Sinh năm 1984 tại.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Gioan Baotixita Dương Văn Tá. và bà Maria Nguyễn Thị Hồng Trúc.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Võ Thị Kim Chi.
Sinh năm 1984 tại.
Hiện đang ở Giáo Xứ.Thạch Đà. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Phaolo Võ Thành Phước. và bà Anna Nguyễn Thị Thi.

Rao lấn 1 ngày 20/11/2022.
Rao lần 2 ngày 27/11/2022.
Rao lần 3 ngày 04/12/2022.
Bên nam: Anh Phero Tô Kỳ Tuấn.
Sinh ngày 05-11-1999 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Chợ Quán. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phero Dương Tô Văn Lợi. và bà Anna Nguyễn Thị Mai Hương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Trần Hoàng Thị Mỹ Duyên.
Sinh ngày 25/10/199  tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Trần Hưng Hiệp. và bà Hoàng Thị Nam.
( Lễ hôn phối lúc 10 giờ ngày 17/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 20/11/2022.
Rao lần 2 ngày 27/11/2022.
Rao lần 3 ngày 04/12/2022.
Bên nam: Anh Phero Trần Văn Đức ( tân tòng ).
Sinh ngày 12/10/1995 tại Quảng Nam.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Trần Văn Bốn. và bà Nguyễn Thị Nga.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Vũ Hồng Thy.
Sinh ngày 28/11/1991  tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Gioan BT Bùi Đức Toản. và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc.

Rao lấn 1 ngày 27/11/2022.
Rao lần 2 ngày 04/12/2022.
Rao lần 3 ngày 11/12/2022.
Bên nam: Anh Anton Nguyễn Hồng Đức ( tân tòng ).
Sinh ngày 08/09/1994 tại Huế.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Con ông: Nguyễn Mỹ. và bà Nguyễn Thị Thúy.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Teresa Nguyễn Thanh Trúc.
Sinh ngày 27/05/1995  tại Kiên Giang.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Giuse Nguyễn Văn Hiền. và bà Maria Vũ Thị Nguyên.

Rao lấn 1 ngày 04/12/2022.
Rao lần 2 ngày 11/12/2022.
Rao lần 3 ngày 18/12/2022.
Bên nam: Anh Anre Bùi Quang Viễn.
Sinh năm 1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Phaolo Bùi Quang Đường. và bà Anna Trần Hồng Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Tsan Bạch Trinh ( tân tòng ).
Sinh năm 1995 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Bình Thuận. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Tsan A Sanh. và bà Chướng Tài Mùi.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 31/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 04/12/2022.
Rao lần 2 ngày 11/12/2022.
Rao lần 3 ngày 18/12/2022.
Bên nam: Anh Giuse Trần Thanh Lam.
Sinh năm 1991 tại Lâm Đồng.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ. Mataguoi. Giáo Phận Đà Lạt.
Con ông: Giuse Trần Văn Cát. và bà Maria Nguyễn Thị Dư.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Kim Chi ( tân tòng ).
Sinh năm 1996 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông Lê Văn Quẹo và bà Trần Thị Kim Loan.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 23/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 11/12/2022.
Rao lần 2 ngày 18/12/2022.
Rao lần 3 ngày 25/12/2022.
Bên nam: Anh Micae Nguyễn Hoàng Tấn.
Sinh ngày 20/09/1958 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ.
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Nguyễn Văn Ký. và bà Nguyễn Thị Chinh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Anna Nguyễn Thị Thu Loan.
Sinh 27/12/1971 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Thăng Long Giáo Phận Saigon
Con ông Micae Nguyễn Văn Cung và bà Maria Nguyễn Thị Yên.
( Lễ Hôn Phối lúc 16 giờ ngày 30/12/2022 )

Rao lấn 1 ngày 11/12/2022.
Rao lần 2 ngày 18/12/2022.
Rao lần 3 ngày 25/12/2022.
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Duy Mẫn.
Sinh ngày 03/02/1990 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông: Giuse Nguyễn Hồng Quang. và bà Maria Phạm Thị Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Nguyễn Đặng Minh Trang.
Sinh 28/06/1993 tại Saigon.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ. Tân Thái Sơn. Giáo Phận Saigon
Con ông Phero Nguyễn Minh Xuân và bà Ane Maria Đặng Thị Tuyết.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 07/01/2023 )

Rao lấn 1 ngày 18/12/2022.
Rao lần 2 ngày 25/12/2022.
Rao lần 3 ngày 01/01/2022.
Bên nam: Anh Tôma Vũ Hoàng Thọ.
Sinh ngày 19/12/1988 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo Xứ. Thiên Ân. Giáo Phận Saigon
Trước ở Giáo Xứ.Thiết Nham. Giáo Phận Xuân Lộc.
Con ông: Augustino Vũ Văn Nhượng. và bà Anna Huỳnh Thị Nụ.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên nữ: Chị Maria Trần Thị Thương ( tân tòng).
Sinh 05/08/1997 tại Quảng Ninh.
Hiện đang ở Giáo Tokyo-Nhật Bản. Giáo Phận Santama
Trước ở Giáo Xứ.
Con ông. Trần Văn Thư và bà Nguyễn Thị Thuần.
( Lễ Hôn Phối lúc 10 giờ ngày 07/01/2023 )

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,