GIÁO XỨ THIÊN ÂN: HÌNH ẢNH CHÚA NHẬT LỄ LÁ 07 GIỜ 30 28-03-2021. LỄ THIẾU NHI

   Sáng Chúa Nhật 28/03/2021 Tại Giáo Xứ Thiên Ân, Cha Phó Xứ Hieronomo Trần Anh Nhật cử hành phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh. Thánh lễ cho hơn 1600 em thiếu nhi.

Ảnh: Trần Anh