GIÁO XỨ THIÊN ÂN LỄ BỔN MẠNG GIA ĐÌNH TẬN HIẾN MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

LỄ TRUYỀN TIN 25-03-2021
 BỔN MẠNG GIA ĐÌNH TẬN HIẾN MẸ CHÚA CỨU CHUỘC GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Ảnh: Trần Anh