GIÁO XỨ THIÊN ÂN: LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG.22-08-2022

Thánh lễ tại Giáo Xứ Thiên Ân ngày giỗ 04 năm của Cha Cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc. 22-08-2022
Cũng là ngày bổn mạng đội Legio Mariae Trinh Vương.