GIÁO XỨ THIÊN ÂN: LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, BỔN MẠNG GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2022

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới