GIÁO XỨ THIÊN ÂN LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Giáo Xứ Thiên Ân: Vào lúc 17 giờ chiều ngày 11 tháng 04 năm 2021 Thánh Lễ trọng mừng đại lể kính Lòng Chúa Thương Xót, bổn mạng Hội Đoàn LCTX Giáo Xứ Thiên Ân.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )

Ảnh: Trần Anh.