GIÁO XỨ THIÊN ÂN: LM GIOAN TRẦN ĐỨC TOÀN, TÂN PHÓ XỨ THIÊN ÂN ĐÃ VỀ ĐẾN GIÁO XỨ.

Vào hồi 16 giờ 30 xe và đoàn tháp tùng đã đưa LM Gioan Trần Đức Toàn đến Giáo Xứ Thiên Ân.
Đón Tân LM có Cha chánh Xứ Phero cùng đại diện BTV khóa V và VI.