GIÁO XỨ THIÊN ÂN; MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRƯỚC THÁNH LỄ MỪNG 25 NĂM LINH MỤC CHA CHÁNH XỨ PHERO NGUYỄN VĂN TÂM.

Hình ảnh cập nhật lúc 15 giờ ngày 09 – 06 -2023 trước thánh lễ 2 tiếng 30 phút.