GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ 01-05-2021

GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO.
Chương tình mừng lễ kính Thánh Giuse Thợ 01-05-2021.
Bổn mạng Giáo Xứ có thay đổi.
1-Giờ chầu lượt của Giáo Xứ, các đoàn thể và thánh lễ tạ ơn không thay đổi.
2- Không cung nghinh Thánh Giuse, không kèn tây và không có liên hoan sau Thánh Lễ.

Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự, cầu xin Thánh Giuse gìn giữ Giáo Xứ được bình an.