GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG. NGÀY GIÁO XỨ CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN

Mừng lễ kính Thánh Giuse Thợ 01-05 bổn mạng Giáo Xứ. Ngày Giáo Xứ chầu lượt thay Giáo Phận. 30/04/2022
Giờ chầu đầu tiên trong ngày ( Hội Legio Marie )