GIÁO XỨ THIÊN ÂN: MỪNG KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 29-06-2024

  Giáo Xứ Thiên Ân: Vào lúc 17 giờ 30 chiều 29-06-2024 tại nhà sinh hoạt giáo xứ, Cha Chánh Xứ Phero Nguyễn Văn Tâm chủ sự thánh lễ đồng tế mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Cùng đồng tế có Cha Gioan Trần Đức Toàn phó xứ Thiên Ân, Tân Lm Giuse Phạm Văn Nam.
  Đặc biệt là hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng Cha Chánh Xứ Phêrô Nguyễn Văn Tâm.
 Trong tâm tình tạ ơn mừng bổn mạng chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha Phêrô, nguyện xin thánh Phêrô luôn gìn giữ và cầu bầu cùng Chúa ban cho Cha Phêrô luôn được hồn an xác mạnh, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, và nhất là trong thời điểm trùng tu nhà thờ xin cho cha luôn có nhiều nghị lực để công việc trùng tu nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp.