GIÁO XỨ THIÊN ÂN: MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ. BỔN MANG BAN THỪA TÁC VIÊN CÔNG BỐ LỜI CHÚA 27-12-2022


Ảnh: Trần Anh.
Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.

DANH SÁCH BAN ĐỌC SÁCH

1- Têrêsa Võ Thị Dung.
2- Phêrô Trần Ngọc Dũng.
3- Phêrô Lê Viết Đức.
4- Maria Trần Thị Gấm.
5- Maria Vũ Thị Ngọc Hạnh.
6- Giuse Hà Nguyên Hưng.
7- Maria Nguyễn Thị Bích Lan.
8- Matta Võ Thị Kim Liên.
9- Giuse Nguyễn Duy Linh.
10- Maria Vũ Thị Loan.
11- Maria Đinh Thị Thuyết Mai.
12- Maria Nguyễn Thị Thanh Nga.
13- Giuse Thái Lương Tân.
14- Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
15- Maria Bùi Thị Kim Thanh.
16- Đaminh Phạm Kim Thành.
17- Giuse Nguyễn Ngọc Thành.
18- Giuse Trần Trung Thiện.
19- Phaolô Phạm Ngọc Thiện.
20- Têrêsa Maria Trịnh Thị Kim Thoa.
21- Maria Đinh Thị Thúy Vân.
22- Giuse Nguyễn Đăng Tiến.
23- Phêrô Vũ Duy Hải.
24- Maria Nguyễn Thị Duyên.