GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU BỔN MẠNG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM XỨ ĐOÀN THIÊN ÂN 07/06/2024

  Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được mừng vào Thứ Sáu sau Chúa Nhật kính Mình và Máu Thánh Chúa.  Thánh Lễ hôm nay là dịp để chúng ta suy niệm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta.  Bài đọc I (ngôn sứ Hô-sê.11,1.3-4): Trái tim Ta thổn thức. Đức Chúa phán thế này : Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó,từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.     
   Bài đọc II (thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 3,8-12): Nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

  Trong tâm tình cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, và cũng là ngày Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm ( GĐPTTT ) Xứ Đoàn Thiên Ân mừng bổn mạng.
Bầu trời hôm mưa nhẹ, Lúc 16 giờ 45 tại nhà sinh hoạt giáo xứ, đông đảo cộng đoàn giáo dân, các ban ngành đoàn thể cung nghinh Thánh Tâm Chúa Giê-su qua các con đường, Lê Cao Lãng. Lê Lộ, Lê Niệm về nhà thờ Thiên Ân.

  BẮT ĐẦU THÁNH LỄ
 Cha chánh xứ Phero Nguyễn Văn Tâm chủ sự thánh lễ, cùng dâng thánh lễ đồng tế có Cha Toma Aquino Bùi Bá Toàn phó xứ Thiên Ân và là Cha linh hướng GĐPTTT Xứ Đoàn Thiên Ân. Sau lời chào cộng đoàn Cha Phero mời gọi cộng đoàn hôm nay là ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su và cũng là bổn mạng của GĐPTTT xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng bổn mạng GĐPTTT.

   Trong phần phụng vụ lời Chúa Cha Toma Aquino chia sẻ. Chúng ta tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, để nhớ đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với mỗi người chúng ta.  Lòng Thương xót của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta đã được biểu lộ qua việc Tạo Dựng và Cứu Chuộc.  Vì tình yêu, Thiên Chúa đã Tạo Dựng nên con người theo hình ảnh Chúa và cho làm chủ mọi loài trong vũ trụ. Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tình yêu Thánh Tâm Chúa luôn tràn ngập trong lòng chúng ta, Thánh Tâm Chúa là Vua hiển trị gia đình chúng ta, cách riêng là GĐPTTT Xứ Đoàn Thiên Ân này.  Xin Thánh Tâm Chúa giúp chúng ta biết “xoá bỏ hận thù” và luôn cố gắng đem lại “an vui, hoà bình và thân hữu” ở những môi trường sống hàng ngày của chúng ta.

  Kết thúc phần phụng vụ lời Chúa là lời nguyện tín hữu.
  THÁNH LỄ TIẾP TỤC VỚI PHẦN PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
 
Ca Đoàn Thánh Phanxico Xavie hát lễ với tất cả tâm tình qua bài ca nguyện hiệp lễ.
TÌM VỀ BÊN THÁNH TÂM.
Tìm về bên Thánh Tâm Chúa bao năm chờ con dấu yêu quay về. Thì thầm bên Chúa Nhân Ái – Suối nguồn hạnh phúc con nương.
  Sau lời nguyện hiệp lễ Ông trưởng GĐPTTT có lời cám ơn Cha Chánh Xứ, hai Cha Phó Xứ, Quý Soeur,  Ban Thường Vụ-HĐMV Giáo Xứ, các ban ngành đoàn thể đã tạo mọi điều kiện để GĐPTTT có được thánh lễ nghiêm trang và sốt sáng, mặc dù đang trong thời đểm nhà thờ đang trùng tu, vì thế nơi dâng thánh lễ tạm thời  không được như trong nhà thờ nhưng cộng đoàn đến cùng hiệp dâng thánh lễ rất đông đủ cầu nguyện cho GĐPTTT hôm nay, và tặng cha chánh xứ, cha linh hướng bó hoa tươi xinh tỏ lòng cám ơn.
 
Huấn từ của Cha chánh xứ Phero cám ơn GĐPTTT đã hy sinh cố gắng hết mình nhất là công việc trong giai đoạn đang trùng tu nhà thờ, xin GĐPTTT cố gắng hơn nữa để công việc không bị chậm tiến độ.
 
Kết thúc thánh lễ, GĐPTTT cùng với quý Cha chụp hình lưu niệm tại nhà sinh hoạt giáo xứ.

  Sau cùng là tiệc mừng bổn mạng GĐPTTT tại sân hoa viên giáo xứ.

Ảnh và bài: Cây Viết Chì Nhỏ
Xem thêm ảnh link bên dưới.
https://flic.kr/s/aHBqjBu58K