GIÁO XỨ THIÊN ÂN: NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 30-06-2024