GIÁO XỨ THIÊN ÂN: PHẦN 02 LIÊN HOAN CA MỪNG NGÂN KHÁNH LM PHERÔ NGUYỄN VĂN TÂM 09 6 2023