GIÁO XỨ THIÊN ÂN THAM GIA HỌC HỎI CHIA SẺ HƯỚNG TỚI HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

  Lúc 19 giờ ngày 11-05-2022 tại nhà sinh hoạt Giáo Xứ Thiên Ân, Cha chánh xứ Phero cùng với BTV-GX và đại diện các đoàn thể tham gia buổi sinh hoạt học hỏi, chia sẻ đề tài hướng tới Hội Thánh Hiệp Hành.
  Ông Giuse Ngô Đức Hiền, huấn đức Hạt Tân Sơn Nhì hướng dẫn và chia sẽ đề tài của TGP-Saigon nhằm chuẩn bị cho ngày thường huấn Hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo Xứ Thiên Ân.


Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ.