GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM NĂM 2022

Vào lúc 17 giờ 30 Ngày 11-05-2022 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân. Hòa cùng niềm vui Giáo Hội, Giáo Xứ Thiên Ân  đón nhận 22 anh chị em lớp giáo lý dự tòng. Cha chánh xứ Phero đã tạo diều kiện cho các anh chị lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm để cho anh chị gia nhập đạo Công Giáo chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân.

 Được sự ủy quyền của Cha chánh xứ Phero, Cha phó Giuse Nguyễn Thuận Hải đã dâng thánh lễ ban bí tích khai tâm cho 22 anh chị sau thời gian hơn 05 tháng theo học giáo lý và tìm hiểu, thì hôm nay các anh chị đã tự nguyện xin được rửa tội và gia nhập Kito Giáo.

 Trong Thánh lễ hôm nay, trước mặt Hội Thánh, cùng có quý cha mẹ đỡ đầu, các thân nhân, của các anh chị đã cùng nhau tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích Khai tâm khởi đầu đời sống đức tin của người Kitô hữu. đúng 17 giờ 30 Cộng đoàn Giáo Xứ Thiên Ân, cha mẹ, người đỡ đầu và bạn bè người thân của các anh chị cũng đến thật đông đủ dâng thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ niềm vui cùng các anh chị trong ngày trọng đại này.

Cuối Thánh Lễ, Cha phó Giuse cũng nhắn nhủ các anh chị Tân tòng. Trong ngày lễ trọng đại và trang nghiêm hôm nay cũng là một bước ngoặt của một đời người khi mới gia nhập đạo Công Giáo, các anh chị về hãy cất cây nến và chiếc áo trắng đã lãnh nhận hôm vào một nơi nào đó thật trang trọng có thể cho vào một chiếc hộp, để mỗi khi tới ngày 11-05 các anh chị lấy ra xem lại để nhớ ngày mình lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Xem chiếc áo trắng và cây nến sáng mà anh chị đã nhận đó nó còn trắng và cây nến có sáng về mặt đời sống đức tin hay không?
 Cuối cùng cha Giuse đại diện cho các anh chị cám ơn cha chánh xứ Phero, đã quan tâm tạo điều kiện cho có được lớp giáo lý và dự tòng như hôm nay, cám ơn các thầy cô là những người dạy dỗ và đồng hành với các anh chị về đời sống đức tin, cám ơn cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn đã đến dâng lời cầu nguyện cho các anh chị trong thánh lễ hôm nay.
  Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn gìn giữ và đồng hành với các anh chị suốt cuộc hành trình đức tin.

CVCN
Xem toàn bộ ảnh và download tại link dưới

Link Google Drive