GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM 2022

Cộng đoàn Giáo Xứ Thiên Ân mừng lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh năm 2022

Ánh: Cây Viết Chì Nhỏ
Linhk ảnh gốc tại đây ( Click Here )