GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ DÀNH CHO ANH CHỊ EM LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN THÁNG 03 NĂM 2023

  Lúc 19 giờ 15 Cha Phó Giuse đã dâng thánh lễ cho các anh chị em đang theo học lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân 2023. Thánh lễ nhằm giúp các anh chị em tân tòng làm quen với thánh lễ. Để sau này các anh chị em được lãnh nhận bí tích khai tâm sẽ không bỡ ngỡ với thánh lễ.