GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ TẠ ƠN SỨ VỤ MỚI LM GIOAN TRẦN ĐỨC TOÀN TÂN PHÓ XỨ GIÁO XỨ THIÊN ÂN

 Lúc 17 giờ 30 ngày 28 tháng 08 năm 2023 Lm Gioan Trần Đức Toàn dâng thánh lễ đồng  tế cùng với Lm chánh xứ Phero Nguyễn Văn Tâm chánh xứ Thiên Ân. cùng đồng tế có Lm Toma Aquino Bùi Bá Toàn phó xứ Thiên Ân, Lm Anphongso Lê Quốc Thắng tân Lm cùng khóa với Lm Gioan.
  Lm Gioan Trần Đức Toàn sinh ngày 20 tháng 07 năm 1982. Ngày 08 tháng 08 năm 1982 lãnh nhận bí tích rửa tội. Chọn Thánh Gioan Tông Đồ là quan thầy. ĐCV Thánh Giuse Saigon khóa XVIII. Sau 10 năm tu học tại ĐCV thánh Giuse Saigon.
 Được Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng truyền chức phó tế ngày 13 tháng 01 năm 2023 tại nhà thờ Chính Tòa Saigon.
 Thụ phong Lm ngày 16 tháng 06 năm 2023 do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đặt tay truyền chức tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Saigon. với câu châm ngôn lời Chúa ” Thiên Chúa là tình yêu ” ( 1 Gioan 4:16 ).
 Trong thánh lễ sai đi lúc 08 giờ 00 ngày 04 tháng 08 năm 2023 Lm Gioan Trần Đức Toàn đã được Đức TGM Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm làm phó giáo Xứ Thiên Ân.
  Ngày 28 tháng 08 năm 2023 Lm Gioan Trần Đức Toàn chính thức nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Thiên Ân.

Đặc biệt trong thánh lễ nhận sứ vụ và ra mắt cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân trùng vào ngày lễ mừng thánh Augustino giám mục tiến sĩ Hội Thánh là quan thầy của ban trật tự giáo xứ.