GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LM GIUSE PHẠM VĂN NAM

Tân Lm Giuse Phạm Văn Nam ra mắt cộng đoàn Giáo Xứ Thiên Ân.
  Tân Linh Mục Giuse Phạm Văn Nam sinh ngày 21/06/1987 tại Hải Dương.
Hiện đang ở Giáo Xứ Thạch Đà Giáo Hạt Xóm Mới Giáo Phận Sài-gòn.
Ngày 01/07/2023 TGM Saigon gởi đến giúp mục vụ tại Giáo Xứ Thiên Ân.
 Ngày 20/01/2024 được Đức Giám Mục phụ tá Giáo Phận Saigon Giuse Bùi Công Trác truyền chức phó tế tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Saigon.
  Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon khóa 19.
  THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SAIGON LÚC 08 GIỜ NGÀY 20/01/2024
 Xem thêm lễ truyền chức phó tế
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LM TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SAIGON LÚC 08 GIỜ 30 NGÀY 07/06/2024

Vào lức 17 giờ 30 ngày 21 tháng 06 năm 2024 Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Thiên Ân.

Anh: Trần Anh và Cây Viết Chì Nhỏ
Xem thêm ảnh tại link bên dưới.

https://flic.kr/s/aHBqjBw99N